Pane, počuj môj hlas vo Veľkonočný pondelok

11.apr 2013

Mládežnícky cirkevný spevokol SEAVC v Padine pod vedením kantora Jána Petráša vydal v poradí tretie cédečko duchovných piesní a jeho promócia bola vo Veľkonočný pondelok 1. apríla v padinskom kostole.

Obálka najnovšieho cédečka duchovných piesní mládežníckeho spevokolu

Na prezentácii cédečka v rámci bohoslužieb prítomným sa najprv prihovorili padinský farár Ján Cicka, senior banátsky a farár cirkevného zboru Kovačica I Pavel Sklenár, farár cirkevného zboru Kovačica II Martin Bajza, jánošícky farár a administrátor v cirkevnom zbore Hajdušica Slađan Daniel Srdić, aradáčsky farár Vladimír Lovás ml. a bieloblatský kaplán Branislav Kulík. Na promócii boli aj predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Ján Puškár, ako i členovia mládežníckeho cirkevného zboru Kovačica II pod vedením Jána Dišpitera a učiteľ náboženstva v kovačickej základnej škole Vladimír Grňa. Príprava CD Pane, počuj môj hlas! trvala niekoľko mesiacov a veľkú pozornosť venovali okrem kvalite piesní aj produkcii, so snahou moderným spôsobom prezentovať hodnoty duchovnej hudby. Keďže žijeme v „digitálnej” dobe, všetky piesne sú aj na internetovej stránke YouTube a týmto spôsobom sprístupnené širšej verejnosti.

Na cédečku je 15 piesní od tradičných duchovných po skladby pre mládež, všetky v prednese padinského mládežníckeho spevokolu a niekoľkých sólistov. Výber piesní, virtuálny orchester a aranžmány piesní mal na starosti kantor Ján Petráš a postprodukciu spoločne urobil s pánom farárom Jánom Cickom. Cieľom nahrávania a vydania CD je zachovať autentickosť dnešného spôsobu interpretácie a hudobného výrazu. Vlani rovnako vo Veľkonočný pondelok bola prezentácia CD staršieho cirkevného spevokolu v Padine. Preto velebný pán farár J. Cicka vo svojom príhovore podotkol, že by bol rád, keby takto pokračovali aj do budúcna: aby sa prezentácie podobných CD nosičov vo  Veľkonočný pondelok v padinskom chráme Božom stali tradíciou.

O. Glóziková-Jonášová     

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs