V novej sezóne nové predstavenia

11.apr 2013

Tesne pred veľkonočnými sviatkami v poslednom marcovom týždni v Kovačici a v Padine sa usporiadali divadelné predstavenia, ktoré sledovali selektori.

Kovačickí mladí divadelníci, členovia Gymko teátra Gymnázia Mihajla Pupina, vystúpili už po druhýkrát s komédiou Učené ženy od francúzskeho spisovateľa Jeana Baptistu Poquelina Moliéra v réžii Ivana Kornovića. Tentoraz zahrali v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici pred mladou selektorkou Alisou Lackovou.

Medzi kovačických školákov zavítal Najlepší kamarát z Mezopotámie

Táto selektorka si pozrela aj nové predstavenie padinských divadelníkov, ktorí v tejto sezóne pripravili tragifrašku z rodinného prostredia Nedeľa slovenského autora Lacu Kerata v réžii Želka Marušníka. Šesťčlenný tím padinského ochotníckeho divadla Nová scéna hereckým výstupom príjemne zapôsobil na mladú selektorku. V nových divadelných rolách sa dobre hralo: Pavlovi Brezníkovi, Márii Galasovej, Anne Marušníkovej, Mariane Melišovej, Danielovi Cickovi a Ivane Čapovej. Dramaturgiu a kostýmy mala na starosti Jarmila Gerbocová, scénu upravil Martin Gerboc a techniku mali na starosti Pavel Sampor a Andrija Tomek. Nezištnú pomoc v príprave divadelného predstavenia poskytli aj Zuzana Melichová, Zuzka Čapová, DK v Padine a Fotoštúdio Center.

V ten istý týždeň premiéru malo aj divadelné predstavenie pre deti Najlepší kamarát v réžii Evy Hrkovej-Poliakovej a Anny Hrkovej. Desaťčlenný žiacky divadelný súbor štvrtákov ZŠ Mladých pokolení v Kovačici úspešne zdolal zverené úlohy v upravenej rozprávke z Mezopotámie Najlepší kamarát. V hereckých  úlohách sa podľa slov selektora Miroslava Žužića dobre vyskúšali: Jaroslav Sokol, Gabriela Svetlíková, Janko Poliak, Ema Farkašová, Tatiana Kráľovská, Daniela Severínyová, Anastázia Atanacková, Damir Gages, Gabriela Svetlíková a Mariena Gáliková. Techniku mali na starosti Miroslav Fiľka a Darko Koreň, pokým sa s hudbou úspešne pohral hudobník Vladimír Kuchárik. Selektor Žužić po prvýkrát sledoval aj divadelné predstavenie padinských žiakov, členov ochotníckeho divadla Nová scéna, ktorí ešte v minulom roku nacvičili divadelné predstavenie Dedko rieši záhady podľa Otílie Sabolovej v réžii Milky Petrovičovej.

Podľa rozhodnutia selektorov Lackovej a Žužića najlepšie divadelné predstavenia z Kovačickej obce postúpia do oblastnej prehliadky, ktorá bude od 12. do 19. apríla v Kovine.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs