Selenčské sláviky

10.apr 2013

ZŠ Jána Kollára v Selenči a orchester Zvonivá cimbalovka usporiadajú pravidelné koncerty Selenčské sláviky v sobotu 13. a v nedeľu 14. apríla v Dome kultúry o 19. hodine.

S. Z.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs