Narodeniny a výročia v apríli 2013

10.apr 2013

16. apríla 1938 sa na Slovensku v Devínskej Novej Vsi narodil spisovateľ Rudolf Sloboda. Zomrel v rodisku 6. októbra 1995. (Pripomíname si 75. výročie narodenia.)

19. apríla 1953 zomrel po ťažkej dopravnej nehode v Novom Sade Tibor König, novinár, publicista, spoločensko-politický a vedecký pracovník, jeden z prvých hlavných a zodpovedných redaktorov Hlasu ľudu. Narodil sa 5. júna 1922 v Báčskom Petrovci. (60. výročie smrti)

19. apríla 1823 sa na Slovensku v Skalici narodil Jozef Podhradský, básnik, prozaik, dramatik, redaktor, vydavateľ prvých slovenských časopisov pre deti a mládež vo Vojvodine Slávik a Zornička. Pôsobil ako evanjelický kňaz v Budapešti, ako stredoškolský profesor v Novom Sade, Sombore, Leskovci a Belehrade. Zomrel 13. novembra 1915 v Jagodine. (190. výročie narodenia)

25. apríla 1943 sa v Petrovci narodil Samuel Boldocký, profesor petrovského gymnázia, literárny kritik, slovakista, matičiar, zostavovateľ antológií, autor a prekladateľ učebníc. (Blahoželáme k 70. narodeninám.)

27. apríla 1898 na Slovensku v Liptovskom Mikuláši založili vydavateľskú a kníhkupeckú účastinnú spoločnosť slovenských evanjelikov Tranoscius. (115. výročie založenia)

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs