Historický kalendár – 11. januára

10.jan 2013

1899 – narodil sa maliar a grafik Miloš Alexander Bazovský. Patril k zakladateľom moderného výtvarného umenia na Slovensku. Študoval v Budapešti a v Prahe a usadil sa v Martine. S výtvarníkmi Martinom Benkom, Jankom Alexym a Zolom Palugyayom na výletoch po Liptove, Orave a ďalších krajoch Slovenska vytvorili kroniku slovenskej krajiny. K známym dielam Bazovského patria obrazy Detva, Detvianska melódia, Čierne grúne, Ženy pri studni, Poludnie, Tragédia, Námestie, Malatiná. Venoval sa aj grafike. Zomrel 15. decembra 1968.

1921 – narodil sa historik umenia Karol Vaculík. Bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, neskôr sa podieľal na vzniku Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave. Galériu budoval ako moderný ústav, ktorý získal uznanie doma i v zahraničí. Autor mnohých štúdií, článkov a kníh, napr. Umenie 19. storočia na Slovensku, Súčasné slovenské sochárstvo, Gotické umenie Slovenska, Staré slovenské umenie. Zomrel 5. júla 1992.

1922 – v Kanade po prvý raz úspešne podali pacientovi injekciu inzulínu – liek proti cukrovke, ktorý objavili v roku 1921 kanadskí vedci Frederick Grant Banting a Charles Herbert Best.

1966 – zomrel švajčiarsky sochár Alberto Giacometti, jeden z najväčších umelcov 20. storočia. Jeho dielo bolo inšpirované kubizmom, umením Afriky a Oceánie, neskôr surrealizmom. Venoval sa najmä figurálnej tvorbe, ale aj maľbe a litografii. Narodil sa 10. októbra 1901 v Stampa vo Švajčiarsku.

1999 – v Bratislave zastrelili bývalého ministra hospodárstva a generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu Jána Duckého. Ducký sa narodil 30. januára 1944 v Lehote pod Vtáčnikom.

2008 – zomrel novozélandský horolezec a polárnik sir Edmund Hillary, ktorý 29. mája 1953 spolu s nepálskym šerpom Tenzingom Norgayom ako prvý zdolal vrchol Mount Everestu. Držiteľ britského rytierskeho titulu dosiahol 3. januára 1958 južný pól. V Himalájach vystúpil na celkovo 11 osemtisícoviek. Venoval sa pomoci Nepálu, v roku 2003 získal čestné občianstvo krajiny. Zomrel v roku 2008. Narodil sa 20. júla 1919.

2009 – zomrel básnik Milan Rúfus, jeden z najvýznamnejších slovenských poetov. Dlhoročný pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaujal už svojím debutom v roku 1956, zbierkou básní Až dozrieme a nasledovali ďalšie významné zbierky Chlapec, Chlapec maľuje dúhu, Kolíska spieva deťom, Stôl chudobných, Zvony. Neskoršie diela Óda na radosť, Kniha rozprávok, Sobotný večer, Prísny chlieb, Čítanie z údelu, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok. Pre deti napísal zbierky Modlitbičky, Nové modlitbičky, Pamätníček, Modlitba za dieťa, Anjeličku, môj strážničku. Autor esejí Epištoly staré i nové. Prekladal z ruštiny a nórčiny, prebásnil starozákonnú Knihu žalmov. Narodil sa 10. decembra 1928 v Závažnej Porube, kde je i pochovaný.

2012 – zomrel generál Ján Samuel Strcula, ktorý v armáde pôsobil 36 rokov. Na základnú vojenskú službu nastúpil v októbri 1936 v delostreleckom pluku 201 v Ružomberku. Do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave nastúpil o rok neskôr a v apríli 1954 bol dosiahol hodnosť generálmajora. Do zálohy bol preložený v roku 1972. Počas svojho pôsobenia v armáde získal viac ako desiatku vyznamenaní. Na sklonku svojho života žil v Trenčíne, kde i zomrel. Narodil sa 4. mája 1912 vo Vyšnej Boci.

Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs