S otáznikmi nad zabezpečením 80,75 miliardy

10.jan 2013

Prijali rozpočet na rok 2013 tri dni pred Novým rokom: záber z 13. schôdze Zhromaždenia AP Vojvodiny

ZHROMAŽDENIE VOJVODINY SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2013

Tri dni pred Novým rokom, na 13. schôdzi 28. decembra, po zdĺhavej ťažkej diskusii Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny prijalo rozpočet na rok 2013, a to hlasmi 73 poslancov za; pokým proti bolo 29. Do pokrajinskej pokladnice by sa v tomto roku malo vliať 80,75 miliardy dinárov. Pochybnosti nad prílevom peňazí vyslovili aj poslanci Zväzu vojvodinských Maďarov a Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny, ktorí návrhu na rozpočet dali zelenú spolu s koaličnými kolegami Demokratickej strany. Opozičné poslanecké zoskupenia hlasovali proti.

Zdôvodňujúc návrh na rozpočet pokrajinský tajomník financií Zoran Radoman podotkol, že je o dve percentá nižší než vlaňajší a že viac než polovicu z 80,75 miliardy bude treba usmerniť lokálnym samosprávam a na platy osvetárom. Oceňujúc rozpočet ako rozvojový, keďže značná jeho časť sa usmerní na investície v hospodárstve, pokrajinský predseda vlády Bojan Pajtić zdôraznil: „Dúfam, že toto je posledný rozpočet, ktorý bol dôsledkom politických naťahovačiek a politických dohôd.“

Pajtić pripomenul, že pokrajinská vláda v uplynulom období siahla po vnútorných úsporách. Znížením administrácie o viac než 10 % sa vraj ušetrilo 160 miliónov dinárov. Prízvukoval, že pokrajina bude pokračovať s vkladmi do kapitálnych projektov, akým je aj cesta Nový Sad – Ruma, s tunelom cez Fruškú horu. Na tento účel treba vyčleniť 12 miliárd dinárov a keďže, ako povedal, na tú sumu dostali písomnú záruku od republikového ministra financií Mlađana Dinkića, sú predpoklady na uskutočnenie Ústavou zaručených 7 % prostriedkov, ktoré Vojvodine patria z republikového rozpočtu.

Opozícia, logicky, kritizovala budúci pokrajinský rozpočet, zazlievajúc absenciu stratégie východiska z krízy (Marijana Četojevićová, SRS), míňanie veľa peňazí na byrokraciu (Igor Mirović, SNS), prehrešenie navrhovateľov rozpočtu voči najohrozenejším skupinám občanov (Pavle Počuč, SRS, a Milan Vlaisavljević, SNS)…

V debate o predostretom návrhu na rozpočet boli mimoriadne kritickí aj poslanci SVM a LSV. Ako sa vyslovili, za rozpočet hlasovali len preto, aby nedošlo k ohrozeniu fungovania pokrajinských inštitúcií, respektíve k ich dočasnému financovaniu. Najkonkrétnejší azda bol predseda ZAPV István Pásztor (SVM). Aktuálny rozpočet uňho, ako sa priznal, vyvoláva poníženie. Upozornil na skutočnosť, že pokračuje porušovanie ústavných záruk voči Vojvodine, v dôsledku čoho, ako povedal, „roku 2013 sa dostaneme do situácie, že utratíme šesť rokov pre kapitálne vklady“, t. j., že „za nasledujúcich šesť rokov Vojvodina zostane ukrátená o pol druha ročného rozpočtu“. Vyjadril pochybnosti nad prílevom prisľúbených 12 miliárd a neutajujúc rozhorčenie podčiarkol, že APV sa „kvôli nestálemu povoľovaniu a kaviarenským kompromisom dostala na úroveň nerozvinutého regiónu“.

V rámci prvého bodu rokovacieho programu poslednej vlaňajšej schôdze ZAPV schválilo sedem z 22 navrhnutých doplnkov k Návrhu zákona o Rozvojovom fonde AP Vojvodiny.

J. Bartoš


 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs