Historický kalendár – 12. januára

11.jan 2013

1856 – v Modre zomrel národný buditeľ Ľudovít Štúr. Pôsobil v Společnosti česko-slovanskej a po jej zákaze prednášal na Ústave reči a literatúry československej. S M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom uzákonili spisovnú slovenčinu, tento krok Ľudovít Štúr vysvetlil v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a v práci Náuka reči slovenskej. V roku 1845 začal vydávať Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski. Ako poslanec mesta Zvolen predniesol v Uhorskom sneme viaceré národnoobranné prejavy a bol pri koncipovaní Žiadostí slovenského národa v roku 1848. Bol naňho vydaný zatykač a musel utiecť zo Slovenska. Na Slovanskom zjazde v Prahe presadzoval vytvorenie všeslovanského zväzu a zúčastnil sa na slovenskom povstaní 1848-49. Po revolúcii sa presťahoval do Modry, kde bol pod policajným dozorom. Ďalšie literárne dielo Ľ. Štúra: poézia – Plody, Dumky večerní, Spevy a piesne, odborné práce – O národních písních a pověstech plemen slovanských, Slovanstvo a svet budúcnosti, Starý i nový svět Slováků. Narodil sa 29. októbra 1815 v Uhrovci.

1876 – narodil sa americký spisovateľ Jack London. Písal naturalistické poviedky a romány. Najvydarenejšie sú diela z Aljašky – Odysea severu, Láska k životu a romány so zvieracími hrdinami Volanie divočiny a Biely tesák. Ďalšie romány: Morský vlk, Martin Eden. Zomrel 22. novembra 1916.

1909 – narodil sa povstalecký veliteľ, hrdina SNP Daniel Gonda. Účastník protifašistického odboja, veliteľ povstaleckej jednotky v priestore Ľubochňa. Mjr. in memoriam. Fašisti ho zastrelili 14. septembra 1944.

1918 – v Sv. Antone sa narodil herec a režisér Karol L. Zachar, vl. m. Legény. Jeden z najvšestrannejších slovenských umelcov, od roku 1939 člen, od roku 1965 režisér Činohry SND. Venoval sa tiež réžii opery a bol profesorom na VŠMU v Bratislave. Uplatnil sa i ako scénograf a kostýmový výtvarník. Vytvoril množstvo postáv v divadle, filme, rozhlase i televízii, hral napr. vo filmoch Vlčie diery, Priehrada, Rodná zem, Tango pre medveďa, Otec ma zderie tak či tak. Z činoherných réžií vyniklo pásmo Rok na dedine, Tajovského Statky-zmätky a mimoriadny úspech mal ľudový muzikál Na skle maľované. Režíroval televízne inscenácie, napr. Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kocúrkovo, Škriatok. Bol tiež výborným fujaristom a spevákom ľudových piesní, venoval sa karikatúre a rezbárstvu. Zomrel 17. decembra 2003 v Bratislave.

1919 – v Nových Zámkoch sa narodil výtvarník Ernest Zmeták. Študoval na AVU v Budapešti a vo svojej tvorbe sa venoval sa krajine a portrétu. Tiež autor dekoratívnych prác, napr. mozaiky tympanónu Primaciálneho paláca v Bratislave. Jeho galéria sa nachádza v Nových Zámkoch. Zomrel 13. mája 2004.

1949 – narodil sa japonský spisovateľ Haruki Murakami. Na Slovensku je známy najmä vďaka románom Tancuj, tancuj, tancuj, Hon na ovcu a knihám, ktoré vyšli v češtine, napr.: Norské dřevo, Na jih od hranic, na západ od slunce, Kafka na pobřeží, Afterdark, Sputnik, má láska, O čem mluvím, když mluvím o běhaní, Po otřesech, 1Q84: kniha 1 + kniha 2.

1976 – zomrela anglická spisovateľka Agatha Christie, populárna autorka detektívnej hry Pasca na myši, poviedok a mnohých románov, napr. Vražda Rogera Ackroyda, Desať malých černoškov, Vražda na fare, Zabudnutá vražda. Narodila sa 15. septembra 1890.

2003 – v Tucsone v americkom štáte Arizona zomrel svetoznámy slovenský výtvarník Koloman Sokol, kľúčová osobnosť slovenskej grafiky 20. storočia. Predstaviteľ kriticko-realistickej vetvy expresionizmu. Študoval na škole Eugena Króna v Košiciach, na Akadémii výtvarných umení v Prahe i v Paríži. Od roku 1937 vyučoval na univerzite v Mexico City. Po vojne sa vrátil do Československa, no od roku 1948 žil striedavo v Kanade a Spojených štátoch amerických. Pri príležitosti jeho stých narodenín otvorili Centrum Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši v Pongrácovskej kúrii. Narodil sa 12. decembra 1902 v Liptovskom Mikuláši.

2010 – ničivé zemetrasenie s magnitúdom 7,3 na Haiti pripravilo o život vyše 200 tisíc ľudí, ďalšie tisíce ľudí sú nezvestné. V zdevastovanom hlavnom meste Port-au-Prince prišlo o strechu nad hlavou viac ako milión ľudí.

Zdroj: SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs