Účinné látky rastlín

11.jan 2013

Rastlina sa dnes používa na liečenie priamo iba v malej miere: postupne sa stáva priemyselnou surovinou. Moderná liečba dáva zväčša prednosť (ale nie vždy právom) účinným látkam získaným izoláciou z liečivých rastlín, ako aj látkam podobným, pripravovaným chemickou cestou (synteticky). Keďže sa rastliny používané vo farmácii triedia podľa účinných látok, ktoré ich telo obsahuje, z tohto hľadiska je ich štúdium  predmetom viacerých vedných disciplín – biológie, biochémie, farmakognózie, v konečnom dôsledku aj medicíny. Analytické a syntetické výsledky práce týchto odborov sa v hojnej miere publikujú. Preto sa o obsahových látkach liečivých rastlín možno zmieniť i výberovo a len veľmi stručne, v abecedne zoradených heslách.

Acetylcholín – dôležitá látka pri prenose nervového vzruchu. Pôsobí aj na svalstvo a znižuje krvný tlak.

Alkaloidy – zásadité látky rastlinného pôvodu, ktoré majú silný, až toxický účinok na ľudský organizmus. Vyskytujú sa najčastejšie v dvojklíčnych rastlinách (morfín, kodeín, kofeín).

Aminokyseliny (prírodné) – stavebná zložka bielkovín. Delíme ich na nahraditeľné a nenahraditeľné (esenciálne). Organizmus ich nevie syntetizovať a treba mu ich dodať. Sú zásadité, kyslé a neutrálne.

Antibiotiká – látky, ktoré brzdia rast mikroorganizmov alebo ich úplne zabíjajú. Sú produktom činnosti baktérií, plesní a húb – nižších rastlín.

Bielkoviny (proteíny) – sú základom života. Vyskytujú sa v živočíchoch a v rastlinách. Tvoria dôležitú súčasť potravy (živočíšne sú hodnotnejšie ako rastlinné). Prijímajú sa v mlieku, tvarohu, syre, vo vajciach, v mäse, obilných zrnách, ryži, zemiakoch, strukovinách.

Cukry (glycidy, sacharidy, uhľohydráty) – tvoria až tri štvrtiny hmotnosti suchého rastlinného tela. Sú veľmi častou a hojne zastúpenou obsahovou látkou bunkovej šťavy. Z jednoduchých cukrov je najčastejšia fruktóza (ovocný cukor), glukóza (hroznový cukor), sacharóza (repný a trstinový cukor) a maltóza (sladový cukor). Z chemickej stránky sú to zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka.

Enzýmy (fermenty) – organické látky, ktoré umožňujú a urýchľujú chemické procesy v živom organizme (biokatalyzátory). Majú charakter bielkovín a pôsobia iba na určité látky.

Hormóny – zložité látky, ktoré v živom organizme vytvárajú žľazy s vnútorným vylučovaním a ktoré sa vylučujú do krvi alebo miechy. Tvoria sa najmä v živočíšnych organizmoch, v rastlinách iba zriedka (tzv. auxíny). Ich účinok je špecifický, pôsobia iba na určitý orgán.

Lecitíny – sú prítomné takmer vo všetkých rastlinných a živočíšnych bunkách ako najrozšírenejší fosfoglycerid. Tvoria súčasť liekov, ktoré ovplyvňujú látkovú premenu v nervovom tkanive, ako aj rast a vývoj.

 (V budúcom čísle: Lipidy, škroby a vitamíny)

Pripravil: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs