Historický kalendár – 11. mája

10.máj 2013

1859 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil technik, strojný inžinier Aurel Stodola, vedec svetového formátu. Bol profesorom na Katedre stavby strojov na technike vo švajčiarskom Zürichu. Založil tu strojné laboratórium, ktoré patrilo k najuznávanejším v Európe. Položil vedecké základy projektovania a konštrukcie parných a spaľovacích turbín. Zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu.

1904 – vo Figueras sa narodil španielsky surrealistický maliar a grafik Salvador Dalí y Domenech. Jeho tvorba bola ovplyvnená kubizmom. Venoval sa i tvorbe plastiky a šperkov, písal filmové scenáre. Zomrel 23. januára 1989 vo Figueras.

1918 – narodil sa americký fyzik Richard Feynman. Zaoberal sa kvantovou elektrodynamikou, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1965). Zomrel 13. februára 1988.

1929 – vo Wilkes Barre, USA, zomrel vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš. Katolícky kňaz, bol kaplánom v Nemeckej a neskôr študoval aj maliarstvo v Budapešti a Mníchove. V roku 1896 emigroval do USA, kde pôsobil ako duchovný medzi baníkmi v Pennsylvánii. Venoval sa i rádiotelegrafii a získal niekoľko patentov – zdokonalil prenos Morseovej abecedy, vybudoval telegrafické stanice. Signatár Pittsburskej dohody, po vzniku Československa sa tu uchádzal o miesto učiteľa, neuspel však a vrátil sa do USA, kde zomrel. Narodil sa 17. februára 1864 v Tajove.

1930 – narodila sa česká spisovateľka Eva Kantůrková. Členka KSČ, v roku 1970 však zo strany vystúpila a jej tvorba vychádzala v exile a samizdate. Autorka filmových scenárov, psychologických noviel, napr. Smuteční slavnost, Pozůstalost pana Ábela, Pán Věže, Jan Hus, Památník, Nečas, Nečasův román, Doteky, Tati!, Nečekej, až zajde slunce! a i. Jej najznámejšou knihou je autobiografický román Přítelkyně z domu smutku, v ktorom opísala pobyt vo väzení. Kniha bola po revolúcii 1989 sfilmovaná.

1937 – v Banskej Bystrici zomrel skladateľ Viliam Figuš-Bystrý. Autor komorných skladieb, piesní a prvej slovenskej opery Detvan, ktorej premiéra sa konala v roku 1928 v Slovenskom národnom divadle. Zberateľ ľudových piesní, autor knihy Tisíc slovenských ľudových piesní. Narodil sa 28. februára 1875 v Banskej Bystrici.

1955 – vo Varšave sa v dňoch 11.-14. mája konala konferencia Albánska, Bulharska, ČSR, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Rumunska a Sovietskeho zväzu. Podpísali na nej Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci a o vytvorení spoločného velenia ozbrojených síl členských štátov – Varšavskej zmluvy.

1976 – v Helsinkách zomrel fínsky architekt a dizajnér Alvar Aalto. Tvorca organickej architektúry, autor významných stavieb v Európe aj USA. Jeho najznámejším dielom je kongresové centrum Finlandia v Helsinkách. Narodil sa 3. februára 1898 v Kuortane.

2001 – zomrel britský sci-fi spisovateľ Douglas Adams, autor svetoznámeho románu Stopárov sprievodca galaxiou. Ďalšie dielo: Život, vesmír, všetko, Zväčša neškodná, Zbohom a ďakujeme za ryby, Reštaurácia na konci vesmíru. Narodil sa 11. marca 1952.

2002 – na hokejových MS vo švédskom Göteborgu Slovensko zdolalo Rusko 4:3 a po prvýkrát získalo titul majstrov sveta.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs