Zasadnutie komisie pre stredné školy Výboru pre vzdelávanie NRSNM

10.máj 2013

komisiaKomisia pre stredné školy Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila svoje štvrté zasadnutie v utorok, 7. mája na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Členom komisie bola predostretá aktuálna situácia na gymnáziách v Petrovci a Kovačici, ako aj na strednej zdravotníckej škole v Novom Sade: aktuálne štatistické údaje, kádrové, organizačné a iné problémy. Konštatovalo sa, že sa republiková súťaž zo slovenského jazyka bude konať na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 26. mája za účasti stredoškolákov z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanke, Nového Sadu, Kovačice a Starej Pazovy. NRSNM finančne podporí republikovú súťaž zo slovenčiny a odmenení žiaci budú delegovaní do Bratislavy na Slovenčinu na každý deň a slovenské reálie od 23. – 29. júna a maturantom sa umožní účasť na trojtýždňovom kurze zo slovenského jazyka a kultúry v Modre.

Členovia komisie sa porozprávali o kompetenciách NRSNM vyplývajúcich zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín súvisiacimi s prebratím zakladateľských práv nad Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Dohodlo sa, že Putovná súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy sa bude konať v októbri t. r.  na gymnáziu v Kovačici.

S. Z.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs