Historický kalendár – 15. januára

14.jan 2013

1559 – vo Westminster Abbey v Londýne sa konala korunovácia anglickej kráľovnej Alžbety I. z dynastie Tudorovcov (1533-1603), dcéry Henricha VIII. a Anny Boleynovej. Jej panovanie charakterizuje rozkvet renesančnej vedy, umenia a zlatý vek anglickej literatúry (W. Shakespeare).

1622 – narodil sa francúzsky autor komédií a herec Moliere, vlastným menom Jean-Baptiste Poquelin, zakladateľ klasickej francúzskej komédie. Hry: Učené ženy, Don Juan, Meštiak šľachticom, Lekárom proti svojej vôli, Zdravý nemocný, Lakomec, Tartuffe, Mizantrop. Zomrel 17. februára 1673.

1813 – v Nových Zámkoch zomrel filológ, katolícky kňaz Anton Bernolák. Pôsobil ako kňaz v Čeklísi (dnes Bernolákovo), ako tajomník na arcibiskupskom úrade v Trnave a ako farár v Nových Zámkoch. Spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo. Bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny, napísal práce o slovenskej gramatike a pravopise Grammatica slavica a Slovár Slovenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. Ku knihe Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách pripojil návrh pravopisu Orthographia. Vychádzal zo západoslovenského nárečia, Bernolákovčina sa neujala ako celonárodný spisovný jazyk, mala však význam pre ďalšie formovanie slovenského jazyka. Narodil sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave.

1922 – narodil sa herec a pedagóg Július Pántik. Dlhoročný člen Činohry SND, významná bola aj jeho spolupráca s filmom. Hral napríklad vo filmoch Varúj, Biela tma, Katka, Rodná zem, Frona, Súdim ťa láskou. Do povedomia slovenskej verejnosti sa zapísal aj ako predstaviteľ Deda Jozefa v detskom televíznom seriáli Bambuľkine dobrodružstvá. V Slovenskej televízii vystupoval vo viacerých dramatických programoch a inscenáciách legendárnych bratislavských pondelkov. Stvárnil množstvo postáv v rozhlasových hrách a bol pedagógom na Vysokej škole múzických umení. Zomrel 25. augusta 2002.

1929 – narodil sa americký bojovník za rasovú rovnoprávnosť, vodca hnutia za občianske práva amerických černochov Martin Luther King. Vyštudoval filozofiu a teológiu a od roku 1954 pôsobil ako baptistický kňaz, pričom zastával stanovisko nenásilného boja proti segregácii. Prezident J. F. Kennedy ho menoval do vládnej komisie pre prípravu nového zákona o občianskych právach, ktorý však nepresadil v Kongrese. Martin Luther King sa v roku 1964 stal nositeľom Nobelovej ceny za mier. Na jednej z akcií proti vojne vo Vietname 4. apríla 1968 bol zavraždený.

1974 – v Prahe zomrel český politik Josef Smrkovský. Od r. 1933 člen KSČ, počas okupácie v odboji, člen 4. ilegálneho výboru KSČ. Po 2. sv. vojne podpredseda Českej národnej rady, vysoký komunistický funkcionár, v r. 1951–55 väznený, 1963 rehabilitovaný. Postupne jeden z predstaviteľov reformistického prúdu v KSČ, 1968– 1969 člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda Národného zhromaždenia. Od r. 1969 postupne zbavovaný funkcií, v r. 1970 vylúčený z KSČ. Narodil sa 26. februára 1911.

1976 – v Bratislave zomrel maliar, karikaturista, spisovateľ Štefan Bednár. Študoval v Prahe, po roku 1939 sa usadil v Bratislave. Ako člen komunistickej strany sa zúčastnil v SNP, bol väznený v koncentračnom tábore. Po vojne sa venoval organizácii výtvarného života, bol predsedom Spolku výtvarných umelcov 29. augusta, šéfredaktorom Nového slova, časopisov Roháč a Výtvarný život. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, karikatúre a bol tiež publicistom, napísal memoáre Dvojník Šimon ide do Povstania, Bohémske časy, Bohém hľadá vlasť. Jeho synom bol spisovateľ Vlado Bednár. Š. Bednár sa narodil 15. mája 1909 v Myjave.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs