Historický kalendár – 3. apríla

2.apr 2013

1783 – narodil sa americký spisovateľ Washington Irving, považovaný za zakladateľa americkej prózy. Písal paródie, cestopisné črty, historické knihy. Popularitu získali jeho poviedky v Knihe čŕt a Cestovateľove príbehy. Zomrel 28. novembra 1859.

1849 – v Paríži zomrel poľský romantický básnik a dramatik Juliusz Slowacki. Predstaviteľ revolučného hnutia za národné oslobodenie Poľska. Utrpeniu poľských emigrantov, ku ktorým patril, venoval básnickú prózu Anhelli. Poľské dejiny spracoval v drámach Balladyna, Lilla Weneda a eposoch Beniowski, Kráľ Duch. Narodil sa 4. septembra 1809 v Krzemienieci.

1873 – v Prahe sa narodil český lekár, psychiater, profesor Univerzity Karlovej Jan Janský. V roku 1907 klasifikoval všetky štyri krvné skupiny v práci Hematologická studie u psychotiků. Zomrel 8. septembra 1921 v Horných Černošiciach.

1876 – narodil sa český priemyselník Tomáš Baťa, otec Tomáša Johna Baťu. Založil obuvnícku továreň v Zlíne a závod rozšíril najmä medzi dvoma svetovými vojnami. Preslávil sa aplikáciou najnovších amerických podnikateľských aktivít. 12. júla 1932 zomrel pri havárii lietadla. V roku 1945 boli jeho podniky znárodnené.

1897 – zomrel nemecký skladateľ Johannes Brahms. Žil a tvoril vo Viedni. Dielo: štyri symfónie – c moll, D dur, F dur, e moll, inštrumentálne koncerty, dvojkoncert pre husle a violončelo, Nemecké rekviem, skladby komorné, klavírne (Uhorské tance), piesne. Vystupoval ako klavirista a dirigent, prispel k šíreniu diela Antonína Dvořáka. Narodil sa 7. mája 1833.

1917 – v Slovenskej Ľupči sa narodil skladateľ a dirigent Tibor Andrašovan. Bol umeleckým vedúcim Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Jeho skladateľská tvorba vychádza z ľudovej kultúry. Zakladateľ pôvodnej slovenskej baletnej tvorby, napísal balet Orfeus a Eurydika. Autor opier, muzikálu, filmovej hudby, piesní a zborovej tvorby, symfonických a koncertných skladieb. Zomrel 14. júna 2001.

1922 – J. V. Stalina zvolili za generálneho tajomníka Ústredného výboru Všezväzovej komunistickej strany boľševikov (VKSb). Po smrti V. I. Lenina a vylúčení Trockého a Zinovieva z ÚV a zo strany získal Stalin moc v celej krajine. Všezväzová komunistická strana boľševikov bola do roku 1952 oficiálnym názvom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ÚV KSSZ).

1923 – narodil sa slovenský politik Jozef Lenárt, funkcionár KSČ na Slovensku od roku 1946. Predstaviteľ normalizácie. V novembri 1989 bol zbavený funkcií a v roku 1990 vylúčený z KSČ. Zomrel 11. februára 2004 v Prahe.

1929 – v Záhorskej Bystrici sa narodila teatrologička Nelly Štúrová. V Divadelnom ústave založila archív činoherných inscenácií profesionálnych divadiel a vytvorila systém dokumentácie. Zomrela 19. júna 1998 v Bratislave.

1927 – v Trnave sa narodil skladateľ a muzikológ Ladislav Burlas. Bol hudobným historikom v SAV. Venuje sa pedagogickej činnosti, bol odborným asistentom na Katedre vied o umení FFUK a učiteľom na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Napísal vyše 150 muzikologických prác, autor symfonických, komorných i zborových diel, hudby pre deti i hudby k filmom.

1930 – narodil sa nemecký kresťanskodemokratický politik Helmut Kohl. V rokoch 1982– 1998 spolkový kancelár. Počas jeho vlády došlo k zjednoteniu Nemecka a rozvoju európskej integrácie.

1991 – vo Vevey, Švajčiarsko, zomrel anglický spisovateľ Graham Greene. Autor románov s politickou alebo náboženskou tematikou. Základnými námetmi jeho diela sú pocity viny, vlastného zlyhania, otázka angažovanosti a zodpovednosti: Moc a sláva, Náš človek v Havane, Ľudský faktor, Vlak do Istanbulu, Tichý Američan, Komedianti, Honorárny konzul. Narodil sa 2. októbra 1904.

2011 – zomrel dlhoročný sólista Opery Slovenského národného divadla (SND) Ondrej Malachovský (bas). Do Opery SND, v ktorej účinkoval vo viac ako 80 operných inscenáciách, vstúpil v roku 1959 ako Gremin v Čajkovského opere Eugen Onegin. Okrem stvárnenia postáv v tradičnom opernom repertoári zaujal v operách Eugena Suchoňa – ako Štelina v Krútňave a kráľ Svätopluk v rovnomennej opere. Premiérovo stvárnil postavy v Cikkerových operách Obliehanie Bystrice a Mister Scrooge. Tiež koncertoval a bol uznávaným pedagógom. Narodil sa 5. apríla 1929.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs