Historický kalendár – 9. februára

8.feb 2013

1796 – v Brezovej pod Bradlom sa narodil národný a kultúrny pracovník, buditeľ a učiteľ Samuel Jurkovič. Zostavil učebnice, napr. Prírodopis pre školy, Dejepis cirkevný, písal poéziu, napr.: zbierku Zvestoň, čili Orel Nitranské Tatry navštevující, prispieval do periodík. Spolu s J. M. Hurbanom založil Slovenské národné divadlo nitranské v Sobotišti. Založil svojpomocné družstvo – Gazdovský spolok v Sobotišti. Jeho dcéra Anna, ochotnícka herečka, sa stala manželkou J. M. Hurbana. Zomrel 13. júla 1873 v Brezovej pod Bradlom.

1845 – v Sobotišti vznikol z iniciatívy národného buditeľa Samuela Jurkoviča Gazdovský spolok. Bolo to prvé úverové družstvo v Európe, poskytovalo pôžičky a ochraňovalo roľníkov a remeselníkov pred exekúciami. Spolok mal aj výchovné, osvetové a národno-kultúrne ciele. Podľa jeho vzoru vznikali ďalšie takéto spolky. Gazdovský spolok zanikol v roku 1851.

1881 – v Petrohrade zomrel ruský spisovateľ Fjodor Michajlovič Dostojevskij, zakladateľ moderného psychologického románu. V jeho tvorbe sa odrazilo presvedčenie, že sociálnu spravodlivosť nemožno dosiahnuť revolúciou, ale pokorou a sebaobetovaním. Najvýznamnejšie diela: Biedni ľudia, Ponížení a urazení, Zápisky z mŕtveho domu, Zločin a trest, Idiot, Bratia Karamazovci. Narodil sa 11. novembra 1821 v Moskve.

1977 – zomrel sovietsky letecký konštruktér Sergej Vladimirovič Iľjušin. Autor projektov bojového lietadla Il-2 a dopravných lietadiel Il-12, Il-14, Il-18 a Il-62. Narodil sa 30. marca 1894.

1979 – zomrel anglický fyzik maďarského pôvodu Dennis Gabor, člen Kráľovskej spoločnosti v Londýne. Zaoberal sa fyzikálnou optikou, o. i. vynašiel plazmovú lampu a objavil princíp holografie, ktorá sa uplatnila v medicíne, komunikáciách, priemysle. Nositeľ Nobelovej ceny za objav princípu holografie (1971). Narodil sa 5. júna 1900 v Budapešti.

2000 – v Bratislave zomrel architekt Michal Maximilián Scheer. Predstaviteľ funkcionalizmu – radnica, saleziánsky ústav a kníhtlačiareň Slovenský hlas v Žiline, hotel Palace v Ľubochni, Ústav školských bratov v Banskej Bystrici, Slovenské papierne v Ružomberku, gynekologický a detský pavilón nemocnice v Trenčíne. Narodil sa 7. januára 1902 v Považskej Bystrici.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs