Zapájať do práce mladých rybárov

8.feb 2013

V sobotu 2. februára 2013, práve na Hromnice, za prítomnosti členov a hostí z iných rybárskych združení v Poľovníckom dome v Kulpíne bolo Výročné zhromaždenie ZŠR Smuđ. Početných prítomných najprv privítal predseda združenia Michal Koruniak.

Správu o činnosti rybárov podal tajomník Michal Plachtinský a správu Komisie pre súťaže predseda Ján Jagoš. Finančnú správu predostrel pokladník Ján Vrbovský. V mene Dozornej rady ZŠR Smuđ minuloročnú prácu združenia pozitívne posúdil predseda Samuel Vrbovský.

Pracovné predsedníctvo výročného zhromaždenia kulpínskych rybárov: Ján Vrbovský, Michal Plachtinský, Michal Koruniak, Ján Jagoš a Samuel Vrbovský (sedia zľava)

V uplynulom roku kulpínski rybári predovšetkým venovali pozornosť súťažiam v love rýb, potom v chystaní rybacích špecialít a propagovaniu tohto športu. Spolupráca s inými združeniami, pracovnými organizáciami a podnikateľmi bola tiež pozoruhodná. Vcelku sú s realizovaným spokojní, hoci niektoré pracovné povinnosti nesplnili, hlavne pre nedostatok financií. To, čo sa nepodarilo urobiť, bolo aj orezávanie suchých častí topoľov v okolí rybárskej chatky združenia. V roku 2012 združenie malo 98 členov a dôraz dávali na prácu s pioniermi, ktorú mali na starosti členovia súťažnej komisie. V minulom roku mali šesť súťaží v love rýb a vo varení rybacej polievky. Všetky úspešne realizovali a najúspešnejších pretekárov odmenili rybárskymi súpravami, pohármi a medailami. Združenie medziiným zorganizovalo aj tradičnú súťaž vo varení rybacej polievky pre pracovné organizácie a združenia, v ktorej sa zúčastnilo až 19 mužstiev. Kulpínski rybári súťažili aj v iných prostrediach, odkiaľ si priniesli odmenu za jedno prvé miesto a kuchári rybacích špecialít zasa získali jedno druhé a dve tretie miesta. ZŠR Smuđ v roku 2012 finančne úspešne hospodáril.

V pláne na tento rok si vytýčili zvýšiť počet členov a do práce združenia aktívne zapájať väčší počet mladých ľudí. Naplánovaná je aj  škola rybárčenia pre najmladších. V pláne majú aj upraviť okolie chatky a parkovisko, miestnosti na prípravu rybacích špecialít a dokončia aj práce na hygienickom zariadení rybárskej chatky.

Po schválení správ a plánov členovia ZŠR Smuđ určili, aby členské na rok 2013 bolo 500 dinárov. Na návrh Správnej rady združenia Samuela Červenáka zo Šafárikovej ulice v Kulpíne vyhlásili za čestného člena združenia. Predseda Michal Koruniak oboznámil členov, že je možnosť rybárske povolenia obstarať si i na splátky. Povolenia zdraželi, takže seniori musia ročne zaplatiť 6 000 dinárov, kým sú pre penzistov o polovicu lacnejšie, 3 000 dinárov. Posledná splátka sa má vyplatiť v júni 2013. V ten príjemný zimný podvečer nasledovalo družné posedenie rybárov, ako inak, ak nie pri rybacích pochúťkach.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs