Výstavba tenisových ihrísk

8.feb 2013

Na tomto mieste v Šíde plánujú vystavať tenisové ihriská

Urbanistickým plánom v časti mesta Šíd, v ktorom je športová hala, plánujú výstavbu aj viacerých športových objektov na otvorenom priestore. Pred dvoma rokmi tam vybudovali ihrisko pre plážový volejbal a v pláne sú aj tenisové kurty. Lokálna samospráva dosiaľ na to nemala nadostač finančných prostriedkov, takže tenisové ihriská čakajú na lepšie dni.

Koncom minulého roka Branko Đokić zo Šídu skontaktoval vedúcich lokálnej samosprávy a vyjadril ochotu vystavať tri tenisové ihriská v blízkosti športovej haly. V prvej fáze stavby táto investícia by stála 10 000 000 dinárov a keď všetko bude dokončené, športový objekt bude mať hodnotu 15 000 000. Do realizácie tohto projektu zapoja aj Tenisový zväz Vojvodiny, čo potvrdil i člen tohto orgánu Ljubiša Jeremić.

V prvej fáze výstavby, ktorú mienia realizovať v roku 2013, vystavajú tenisové ihriská a vybavia ich potrebnými rekvizitami. Asi o dva-tri roky realizujú druhú fázu výstavby, keď k ihriskám pribudnú potrebné objekty.

Predseda Obce Šíd Nikola Vasić povedal, že sa dohodli s pánom Đokićom, aby tenisové ihriská používal nadchádzajúcich dvadsať rokov bez úhrady, a potom sa celkový športový objekt stane majetkom Obce Šíd. Đokić si tiež žiadal, aby po vypršaní dvadsiatich rokov pri uzavieraní novej zmluvy o používaní tenisových kurtov on mal prioritu. Ak nebude iných prekážok, v krátkom čase by predseda Obce Šíd Nikola Vasić a Branko Đokić mali podpísať zmluvu o začiatku prác, ktoré by na jar aj odštartovali.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs