Historický kalendár – 9. januára

8.jan 2013

1890 – narodil sa svetoznámy český spisovateľ Karel Čapek. Jeho najznámejšími dielami sú utopicko-fantastické drámy R.U.R., Věc Makropulos, romány s prvkami sci-fi Továrna na absolutno, Krakatit a divadelné hry Zo života hmyzu a Adam Stvořitel. Na fašizmus reagoval románom Válka s mloky a drámami Bílá nemoc a Matka. Napísal tiež detektívne knihy Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, poetické prózy Hordubal, Povětroň a cestopisné fejtóny. Autor kníh, v ktorých zaznamenal rozhovory s prezidentom ČSR T. G. Masarykom Hovory s T. G. M., Mlčení s T. G. M. a Nablízku T. G. M. Pre deti napísal napr. knihu Dášenka čili život štěněte. Tiež divadelný, literárny a výtvarný kritik, v rokoch 1925-33 predseda Československého PEN klubu. Prekladal z francúzštiny. V roku 1995 mu udelili Rad T. G. Masaryka in memoriam. Zomrel 25. decembra 1938.

1908 – narodila sa francúzska prozaička Simone de Beauvoirová, predstaviteľka existencializmu. O postavení ženy v spoločnosti napísala esej Druhé pohlavie. Autorka autobiografických príbehov a spomienkovej prózy Pamäti poriadneho dievčaťa. Napísala tiež romány Všetci sú smrteľní, Mandaríni. Bola životnou družkou filozofa a spisovateľa Jeana-Paula Sartra. Zomrela 14. apríla 1986.

1913 – narodil sa dramatik Peter Zvon, vl. menom Vladimír Sýkora. Autor veršovanej drámy Tanec nad plačom, ktorá porovnala feudálnu a súvekú spoločnosť. V Slovenskom národnom divadle ju v roku 1943 režíroval Ján Jamnický. Ďalej napísal Peter Zvon tragikomickú hru Vzdialená zem. Bol divadelným kritikom. Zomrel 18. októbra 1942.

1913 – narodil sa americký politik a štátnik Richard Milhous Nixon, republikán, v rokoch 1969 – 1974 prezident USA. V zahraničnej politike normalizoval vzťahy s Čínou, podpísal zmluvu so ZSSR o obmedzení strategických útočných zbraní (SALT 1) a ukončil vietnamskú vojnu. V roku 1972 sa zaplietol do škandálu Watergate – 17. júna 1972 zatkli päť zamestnancov Republikánskej strany USA za vlámanie sa do ústredia Demokratickej strany v hoteli Watergate vo Washingtone a pri vyšetrovaní vyšlo najavo, že cieľom bolo získanie dôverných informácií, ktoré využili v predvolebnom boji. V roku 1974 Nixon rezignoval. Zomrel 22. apríla 1994.

1952 – v Bratislave zomrel spisovateľ, publicista Elo Šándor. Jeho najznámejšie dielo, trojzväzkový humoristický román Sváko Ragan z Brezovej, bolo sfilmované. Ďalšie diela: Od Laborca, Hornádu, od Váhu i od Dunaja, Figliari, Rozmarné historky, Byrokrati, Pozor na mužov. Počas 2. svetovej vojny spravodajca čs. vlády v Londýne, po vojne bol riaditeľom Investičnej banky v Bratislave. Známy rusofil, propagátor ruštiny, dlhoročný funkcionár Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske styky so ZSSR, Zväzu priateľov Sovietskeho zväzu na Slovensku a čestný predseda ZČSSP. Narodil sa 8. marca 1896 vo Vrbovom.

Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs