Hložianska Slovenka vydá knihu

14.mar 2017

Hložianska Slovenka vydá knihu

Kvitovali úspešnú činnosť roku 2016

Predtým než zvolili vedenie na ďalšie štyri roky, na včerajšom výročnom volebnom zhromaždení členky Spolku žien Slovenka z Hložian kvitovali úspešnú činnosť v uplynulom roku. Zároveň prijali náročný plán aktivít na bežný rok.

V ňom o. i. zakotvili, že už v marci vydajú ďalšiu knihu. V nej bude zahrnutá desaťročná činnosť obnoveného spolku. V kaviarni Pod lipami predsedníčka SŽS Viera Miškovicová privítala početných prítomných, medzi inými aj predstaviteľov miestnych združení občanov. Minútou ticha vzdali poctu dvom zosnulým členkám a zvolili pracovné predsedníctvo pod vedením Anny Hnilicovej.

Jednohlasne za ďalší náročný plán práce

Správu o naskutku bohatej a úspešnej činnosti roku 2016 podala predsedníčka Viera Miškovicová. Finančnú správu podala Zuzana Šranková. Z 274 659 dinárov, koľko vlani pribudlo na účte SŽS sa zvýšilo 47 674 din. Pokladníčka tiež predostrela finančný plán na rok 2017. Spolok počíta s prílevom 469 174 din. Ako ich využijú povedala tajomníčka Jelena Červenáková, keď oboznámila prítomných s rozsiahlym plánom práce na bežný rok. Dozorná rada, skonštatovala Zuzana Galambošová ml., nemá pripomienky na hospodárenie spolku.

Ďakovná listina aj pre Annu Čipkárovú

Ako povedala Anna Hnilicová, správna rada SŽS na schôdzi 6. marca o. i. rokovala o zložení vedenia spolku. Na návrh SR prítomní jednohlasne rozhodli, že staronovou predsedníčkou bude Viera Miškovicová.

Na postoch tajomníčky a pokladníčky zostanú Jelena Červenáková, respektíve Zuzana Šranková.

Do správnej rady zvolili: Máriu Francistyovú, Miriam Murtínovú, Annu Fábryovú a Máriu Galambošovú. Členkami dozornej rady sa stali: Anna Hnilicová, Zuzana Galambošová ml. a Anna Hataľová.

Záverom snemovania vystúpila spevácka skupina SŽ Slovenka

Spolkárky sa uzhodli na návrhu, aby členský poplatok na rok 2017 zostal 300 dinárov.

Predsedníčka Miškovicová udelila ďakovné listiny za úspešnú činnosť Márii Baďanovej, Anne Čipkárovej a Zuzane Fábryovej.

Z hostí sa prihovorili: Samuel Valo (riaditeľ KP Gloakvalis), Ondrej Bartoš (Združenie poľnohospodárov Hložany) a Ján Haška (v mene penzistov).

Na záver výročnej volebnej schôdze zaspievali členky speváckej skupiny SŽS a zarecitovala viacnásobne odmenená Miriam Murtínová.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs