Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

14.mar 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Rastie cena sóje

Na Produkčnej burze v Novom Sade bola v dňoch od 6. 3. do 10. 3. 2017 zaznamenaná zaujímavá situácia. Na začiatku týždňa sa s poľnohospodárskymi komoditami obchodovalo veľmi intenzívne, ku koncu týždňa sa obchodovanie zmiernilo. Dôvodom bolo zníženie ceny kukurice a intenzívny rast ceny sóje.

Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom tovarový obrat bol nižší o 4,66 %, no finančný obrat bol väčší až o 64,69 %.

Na novosadskej burze je aj naďalej pomerne stabilná cena pšenice. Jej priemerná cena bola v uvedenom období 18,49 din/kg (20,34 din/kg s DPH).

Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom najväčší cenový skok bol zaznamenaný u sóji. Predávala sa po 47,51 din/kg  (52,27 din/kg s DPH), čo je o 1,09 % viac. Obchodovalo sa aj so sójovými výliskami so 44 % -ným obsahom bielkovín a ich cena bola 48,60 din/kg (58,32 din/kg s DPH).

Kukurica so 16,1 a 16,2 %-nou vlhkosťou sa predávala po 15,80 din/kg (16,00 din/kg bez DPH).

Cena minerálneho hnojiva SAN bola v uvedenom období 28,00 din/kg (30,80 bez DPH).

Ľ. Sýkorová

 

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs