Hold vinohradu a vínu

9.sep 2018

Hold vinohradu a vínu

Meteorológovia na sobotu 8. septembra najprv zahlasovali daždivé počasie, potom sa trochu opravili a povedali, že sú možné iba občasné lejaky. Predpovede pozorne sledovali Aradáčania, organizátori dvoch zaujímavých podujatí, ktoré organizovali v ten deň: Hroznovej oberačky a Festivalu zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli.

Našťastie meteorológovia nemali pravdu. V sobotu bolo slnečno a teplo takže aradáčska hroznová oberačka, jedenásta v poradí, sa mohla začať. Ráno sa pred miestnym spoločenstvom zoskupili početní krojovaní oberači, ktorí sa potom na traktorových vlečkách s hudbou a spevom krížom krážom aradáčskymi ulicami vybrali do chotára. Podnetnými slovami ich vyprevadil aj námestník primátora mesta Zreňanin Duško Radišić.

Vinohrady, vinohrady… zaspievali domáci a ich hostia a tak vzdali hold vinohradom a vínu

Najprv sa pristavili vo vinohrade Igora Ábelovského a potom aj v mladom vinohrade Pavla Hučoka, ktorý po početných problémoch, povodni a krupobití konečne pekne vyrástol a priniesol bohatú úrodu. Na tejto ceste sa oberači, ale aj hostia z Kovačice Iloka a iných miest pristavili aj vo vinohrade rodiny Šiagovej, z ktorého konečne zavítali do vinohradu rodiny Viliačikovej, kde na nich čakali domáci s bohatým stolovaním – klobásou, koláčikmi, hroznom, vínom, ale aj dobrou náladou. Oberačka sa mohla začať.  Najprv však piesňou Vinohrady, vinohrady a ďalšími piesňami o víne vzdali hold vínu a vinohradom.

Počasie toho roku nežičilo viniču

Podľa slov hostiteľa vinohradu Pavla Viliačika staršieho počasie toho

Oberačka

roku nežičilo viniču a vinohradníci zápasili aj so škodcami:

“Niekto hovorí, že hrozno zamrzlo, ale ja si myslím, že tomu nie je tak, aj keď nemožno povedať, že vo fáze, keď začalo pučiť mrzlo. Mráz však nepôsobí selektívne, a keď zamrzne, zamrzne všetko. My sme mali prípad, že napríklad v jednom vinohrade zamrzlo a v susednom nie. Dokonca aj v istom vinohrade niečo zamrzlo a niečo nie. Preto si myslím, že to bolo nejaké ochorenie. Okrem

Pri hudbe meškárok sa lepšie pracuje

toho hrozno vážne poškodili aj škorce a aj osi. Vcelku úroda je priemerne nižšia asi o štvrtinu.  Výnimkou je hrozno odrody muškát otonel, ktoré urodilo pomerne málo, takže sme víno ani netočili, ale sme

Do suda s ním

zo všetkého vypálili pálenku“.

Vzniká nové víno

Vrchol každej a tak aj tejto oberačky je pravdaže chvíľa, keď po lisovaní hrozna potečú zárodky božského moku. Dnes je síce aj táto časť práce modernizovaná avšak skorej hrozno lisovali, čiže, ako sa tomu tuná povie, „múľali“ bosé mladé dievky v sude. Ako to vyzeralo na nádvorí miestneho spoločenstva mladším ukázali, a tým starším pripomenuli na zašlé časy, dievky v krojoch. Sladké víno, tak ako sa patrí najprv okoštoval predseda spolku vinohradníkov Pavel Labát ml. a potom aj hostiteľ tohtoročnej oberačky Pavel Viliačik ml. Spoločne konštatovali, že hrozno je sladké a že z neho bude chutné víno.

Inak túto, jedenástu v poradí hroznovú oberačku zorganizoval spolok aradáčskych vinohradníkov a vinárov a nápomocnú ruku im podali aj ostatné aradáčske združenia – MOMS, Kultúrne centrum Aradáč, Spolok žien Ruža.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs