Svadby, oberačky, verbovačky…

9.sep 2018

Svadby, oberačky, verbovačky…

Včera Aradáč bol v znamení hrozna, vína a folklóru. Najprv v predpoludňajších hodinách prebiehalo tradičné podujatie Aradáčska hroznová oberačka, na ktorom vzdali hold vinohradom a vínu. Vo večerných hodinách odznel tradičný, jedenásty v poradí, Festival Zvykov a obyčají V aradáčskom šírom poli.

Výstava

Organizovanie dvoch podujatí v ten istý deň zdôvodnili nedostatkom peňazí, ale aj síl. Aj z tejto dediny totiž mnohí občania, a medzi nimi aj viacerí snaživci na kultúrnom a inom poli, za prácou odišli do zahraničia. Vcelku to však celkom dobre dopadlo. Predpoludním sa spievalo a tancovalo vo vinohradoch a vo večerných hodinách na javisku na nádvorí Miestneho spoločenstva. Tak si na svoje prišli aj milovníci vína, a aj milovníci folklóru a ľudovej tradície

Iločania

Festival sa začal výstavou Aradáčania na fotografiách Petra Dešića v sieni MS. Ide o početné fotografie tohto zanietenca fotografie, ktoré vznikli v Aradáči v spolupráci s jej občanmi ochotnými pripraviť kroje a obliecť si ich pre fotografovanie a pravdaže pózovať. Vystavené je vyše 30 fotografií. O výstave hovorila predsedníčka združenia žien Ruža Mária Viliačiková a výstavu úradne otvoril predseda výboru pre kultúru NRSNM Ján Slávik.

Hajdušičania

Za ten čas v základnej škole ochotníci konali posledné prípravy pre večerné vystúpenie. Skôr než vystúpili na javisku krojovaní účastníci sa poprechádzali aradáčskymi ulicami a zoskupeným občanom na rohoch ulíc predstavili kúsok svojho programu.

Vojlovičania

V oficiálnej časti sa početným Aradáčanom prihovoril Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku, zástupca predsedu Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a predsedníčka národnostnej  rady SNM Anna Tomanová-Makanová. Festival otvorili, a kto by iní ak nie chýrečné aradáčske meškárky.

Na festivalovom javisku

Boľovčania

A potom sa to už rozvírilo. Na úvod hostitelia FS Mladosť z Aradáča zatancovali temperamentnú choreografiu Široko ďeľako. Iločania, tiež chýreční vinohradníci, zvästovali: Budeme oberať. FS Rozmarín z Kovačice bol v Kovačickej záhradke, a Kysáčania ukázali ako tomu bolo Keď nás verbovali. Hajdušicania a Vojlovičania sa svadbili, Boľovčania tancovali po boľovský, ochotníci DK 3. októbra z Kovačice u kováča „podkúvali“ koňa a Šafárikovci si zatancovali Keď som sa ja z nášho

Kovačičania

kraja… FSk Slatina zo Zvolenskej Slatiny predviedla Slatinské derdele, FS Đerđef zo Zreňaninu zatancoval šopské tance, Lazarevčania tance z okolia Leskovca, KUS Pionir zo Zreňaninu tance z Banátu a spevácka skupina Seferini za sprievodu gajdoša zaspievala piesne z Banátu.

Organizátorom podujatia bol miestny odbor Matice slovenskej za štedrej pomoci ostatných spolkov a združení.

Šafárikovci

Sprievodný tekst, ktorí pre túto príležitosť ako aj po tieto roky napísala prof. slovenčiny Jaroslava Števková bol venovaný vinohradom a vínu lebo „…vinohradnícke remeslo od pradávna je súčasťou ľudskej histórie a kultúry. Vyšľachtiť vínnu révu, dopestovať zlatisté, či rubínovo červené bobule hrozna a urobiť z nich dobré víno je skutočné umenie, ktoré aj Aradáčania roky rozvíjajú…“ Program ukončili udelením diplom a darčekov účastníkom, po čom si všetci spoločne zaspievali hymnickú pieseň Po nábreží.

Divákov a účastníkov programom viedli Adela Obšustová a Natália Zakićová. Nasledovala ľudová veselica do neskorých hodín pri hudbe aradáčskej skupiny Dúha.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs