Oslavy dňa Padiny 2018

10.sep 2018

Oslavy dňa Padiny 2018

Včera večer v Základnej škole maršala Tita sa v rámci osláv Dňa Padiny uskutočnil bohatý kultúrny program. Stretnutie literátov, fotodokumentačná výstava a koncert v tento večer prilákali do Padiny početných milovníkov písaného slova, uctievateľov historických osobností a nadšencov virtuóznej hre na akordeóne.

Babinkove stretnutia

Michal Babinka

Úryvky z Babinkových literárnych prác v podaní žiakov

Tradičné literárne posedenie venované dielu a osobnosti nášho popredného dolnozemského básnika, spisovateľa a novinára Michala Babinku (25. 8. 1927 – 4. 7. 1974) sa uskutočnilo v kino sieni Základnej školy maršala Tita v Padine. V mene organizátora Obecnej knižnice v Kovačici, oddelenia v Padine, návštevníkov privítala Elenka Ďurišová, moderátorka podujatia.

V rámci tohtoročného podujatia, o Babinkovi ako novinárovi hovorili Stevan Lenhart, novinár a úradujúci zodpovedný redaktor Hlasu ľudu, ktorý zároveň otvoril tohtoročné 43. Babinkove stretnutia V ktoromže si chotári, Padina naša a Zuzana Čížiková, univerzitná profesorka, literárna vedkyňa a kritička. Z uhla vydavateľskej činnosti sa o jeho literárnej tvorbe zmienil Vladimír Valentík, vydavateľ, redaktor, publicista a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra.

 

Pri tejto príležitosti svoju esej prečítala padinská spisovateľka Ružena Kraticová, prof. vo výslužbe, a literárne prispel aj Janko Takáč, pedagóg a publicista. Odzneli aj úryvky z Babinkových literárnych prác v podaní žiakov tunajšej ZŠ a padinských literátov Janka Hološa, Martiny Valentovej a Miroslava Halabrína, ako aj členiek Spolku žien Kataríny Šuľovej, Zuzany Petrášovej, Anny Klinkovej a Kataríny Nemcovej. V hudobnom okienku sa predstavili mladučkí hudobníci Erik a Ema Juricovci.

Výstava venovaná Albertovi Martišovi

 

Albert Martiš

V aule padinskej školy otvorili výstavu venovanú stému výročiu smrti Alberta Martiša (20. 4. 1855 – 19. 9. 1918), dolnozemského spisovateľa, publicistu, ľudovýchovného pracovníka, národného buditeľa, padinského učiteľa. Jeho život, osobnosť a dielo, cez rôzne úryvky a literárne práce priblížili Anička Strehovská, Janko Hološ, Miroslav Halabrín a Ivana Megová. Výstavu svojim hlasovým a hudobným prednesom na gitare príjemne obohatil mladý hudobník Vlastimír Povolný. Výstavu, venovanú Albertovi Martišovi, slávnostne otvoril Janko Kolárik, predseda padinského MOMS.

Koncert akordeónistu Vladimíra Halaja

Vladimír Halaj

Neskoršie po otvorení výstavy, na poschodí ZŠ nasledoval prvý sólistický koncert akordeónistu Vladimíra Halaja. Mladý padinský hudobník, ktorý je v súčasnosti študentom štvrtého ročníka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,  študuje v dvojodbore história a hudobná kultúra, v rámci hodinového koncertovania predviedol na akordeóne vyše desiatky svetových a klasických skladieb.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs