Výzva na účasť na 26. festivale Rozspievané klenoty 2018

11.sep 2018

Výzva na účasť na 26. festivale Rozspievané klenoty 2018

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2018.

Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám najneskoršie do 12. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonicky potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti festivalu, ktorá sa bude konať v nedeľu, 28. októbra 2018 v Dome Kultúry 3. októbra v Kovačici.

Písomné prihlášky v určenom termíne zaslať na adresu :

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA

Ul. M. Tita 46

26210 Kovačica

s poznámkou:        Prihláška na  festival

                                Rozspievané klenoty 2018

alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com .

Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach:

013 661-112, 013 660-666

062 8850 814 Ján Tomáš a

062 881 53 76  Pavel Tomáš st.

a na web stránke www.kultura-kovacica.com

PRIHLÁŠKA

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs