Štipendiá pre žiakov gymnázia v Kovačici

12.sep 2018

Štipendiá pre žiakov gymnázia v Kovačici

Na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2018, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Podmienky pre udelenie štipendií Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici:

 

 

  • musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,
  • musí byť príslušníkom slovenskej národnosti,
  • musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským,
  • musí mať prospech najmenej 4,00,
  • štipendium získavajú žiaci podľa prospechu
  • kandidát môže takéto štipendium získať iba dvakrát počas školenia na Gymnáziu,
  • ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

 

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou a kópiu vysvedčení z minulých ročníkov.

Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.

Rozhodnutia o udelení štipendií na dobu desať mesiacov v tvare poplatku 4.000,00 na účet štipendistu.

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM a potrebné vysvedčenia zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 10. 09. – 20. 09. 2018

Prihlášky je potrebné odoslať najneskôr do 20. septembra 2018 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989

PRIHLÁŠKA

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs