Stará Pazova: V knižnici hosťovali eminentní spisovatelia

13.sep 2018

Stará Pazova: V knižnici hosťovali eminentní spisovatelia

Včera večer staropazovská Ľudová knižnica Dositeja Obradovića bola hostiteľkou literárneho večierka, ktorého sa zúčastnili eminentní spisovatelia – účastníci tohtoročného druhého literárneho tábora, ktorý sa koná v Rume.

Tábor organizuje Mestská knižnica Atanasija Stojkovića v Rume v spolupráci s Národnou knižnicou Srbska. Počas trvania tábora takého literárne stretnutia, na ktorých obecenstvo má možnosť zoznámiť sa so súčasnými spisovateľmi a ich dielami – prózou a poéziou, sú naplánované vo väčších sriemskych mestách.

Účastníkov tábora v oslavnej – 140 ročnej knižnici v Starej Pazove pozdravila a privítala Dragana Milašová, riaditeľka. Všetci tí, ktorí včera nemohli byť prítomní na tomto zaujímavom literárnom večierku majú možnosť vypožičať si z pazovskej knižnice ich diela a tým sa zoznámiť s ich bohatou tvorbou.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs