4. ročník stretnutia Mladých dolnozemcov

14.sep 2018

4. ročník stretnutia Mladých dolnozemcov

V nadväznosti na minuloročné stretnutie slovenských dolnozemských žiakov práve dnes v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci prebieha ďalšie stretnutie slovenských dolnozemských žiakov pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti).

Seminár je určený pre žiakov 2. stupňa a učiteľov slovenčiny zo základných škôl z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), Iloka (Chorvátsko) a z petrovskej školy.

Stretnutie je zamerané na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov.

Aj tohto roku sa o nehatený priebeh a organizáciu stretnutia postaral početný tím pod vedením Márie Andrášikovej, profesorky slovenčiny a predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov.

Účastníci

Účastníci 4. ročníka stretnutia Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým do Petrovca pricestovali ešte včera. Tu ich po príchode a evidovaní v aule Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci privítali domáci žiaci. Aktívne mládežníčky pre nich prichystali aj zoznamovací žúr. Po ňom nasledovala spoločná večera.

Na ubytovanie si cezhraničných žiakov do svojich domácností prevzali petrovskí žiaci.

Dnes od rána pre všetkých Mladých dolnozemcov bolo v zborovni ďalšie privítanie zo strany vedenia tejto vzdelávacej ustanovizne a následne aj prehliadka školy.

Potom sa zahraniční účastníci zapojili aj do vyučovacieho procesu na domácej škole. To z dôvodu, aby sa zoznámili so spôsobom vyučovania na školách v Srbsku. Tak navštívili hodiny nemčiny s profesorkou Majou Lačokovou a zemepisu, kde im prednášala profesorka Mária Pálenkášová-Boldocká.

Tvorivé dielne

Podstatou stretnutia Mladých dolnozemcov sú aj tvorivé dielne. Aj tohto roku z materinského jazyka sa do stretnutia zapojili profesorky slovenčiny Vesna Valihorová-Filipovićová s tvorivou dielňou o spracovaní slovenských ľudových rozprávok. Ako aj Jarmila Pantelićová s tvorivou dielňou pomenovanou Hráme sa po slovensky!.

V pokračovaní by sa mali žiaci animovať aj umelecky v rámci tvorivej dielne Tvorba a priateľstvo predovšetkým. Tie pre nich prichystali profesorky výtvarnej kultúry Daniela Triašková a Elena Lončarová.

Po spoločný obed v reštaurácii podľa harmonogramu by mala nasledovať návšteva kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií: gymnázium a internát, Ústredňa MSS, Spolok petrovských žien…

Poobede budú mať aj zábavu a súťaženie skupín na rozlúčku.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs