PADINA SPIEVA 2018: Len traja účastníci

16.sep 2018

PADINA SPIEVA 2018: Len traja účastníci

Prehliadka mladých spevákov slovenských ľudových piesní Padina spieva 2018 včera zoskupila iba troch mladých nádejných spevákov, ktorí súťažili o postup na festival v Pivnici.

Jana Galasová

Blanka Valentová

Podľa rozhodnutia posudzovacej komisie, ktorú tvorili rozhlasoví speváci a hostia programu Pavel Hološ, Anna PetrášováMelisanda Fúseková-Samporová, predstaviteľkami Padiny na 53. Stretnutí v pivnickom poli budú Blanka ValentováJana Galasová, ktorá si okrem prvej ceny osvojila aj najväčšie sympatie obecenstva. Debutant tohtoročného podujatia Dušan Ďuriš si vyspieval tretiu cenu odbornej poroty.

Po uvítacom prejave Marijany Melišovej, asistentky predsedu Obce Kovačica, v rámci tohto podujatia, ktoré už 45. rokov organizuje Dom kultúry Michala Babinku, vystúpili aj hostia, padinskí rozhlasoví speváci Elena Sládečeková-ŠimákováVlastimír Povolný, hudobník a zároveň člen padinského ľudového orchestra.

Dušan Ďuriš

V orchestri hrali aj ďalší osvedčení hudobníci: Anita Petráková (husle), Daniel Cicka (cimbal), Jana Nemogová (flauta) a Saša Ďurica (kontrabas).

Moderátorkou tohto tradičného podujatia Padina spieva 2018 bola Andrea Lomenová-Sabová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs