Ekológov nadchli sokoly

16.sep 2018

Ekológov nadchli sokoly

Združenie ekológov Ekos v Hložanoch, v spolupráci so Základnou školou Jozefa Marčoka Dragutina, si dnes pripomenulo Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme. Okrem už tradičných segmentov dnešné podujatie spestrila prednáška sokoliara Stjepana Bašića z Nového Sadu.

Viera Turčanová (sprava) otvorila tradičné podujatie, v rámci ktorého vystúpili aj hložianski základoškoláci

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme sa vo svete oslavuje každého 16. septembra, od roku 1994. V tento deň roku 1987 bol podpísaný Montrealský protokol o látkach, ktoré zapríčiňujú úbytok ozónovej vrstvy našej planéty.

Kresliari spestrili trhovisko kriedami

Program podujatia sa aj tento raz začal v centre dediny, na hložianskom trhovisku. Žiakov, rodičov a ostatných prítomných privítala predsedníčka Ekos Viera Turčanová.

Žiaci nižších a vyšších tried prečítali vlastné práce k téme ochrany životného prostredia a viacerí sa k tej istej téme vyjadrili výtvarne, kresbami na betóne. Študentka Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Monika Bažaľová ozrejmila pojem ozónovej vrstvy a potrebu po jej ochrane.

Výlet do prírody

Stjepan Bašić nadchol žiakov rozprávaním o sokoloch

Potom sa účastníci podujatia – väčšinou pešky – pobrali k voliére Poľovníckeho spolku Hložany. V tieni agátov pri kanále si vypočuli zaujímavú prednášku o sokoliarstve. Vzácny hosť Stjepan Bašić im štyri dravce aj ukázal. Žiaci mali hŕbu otázok týkajúcich sa týchto sokolov, na ktoré im ich majiteľ ochotne a podrobne odpovedal.

Preťahovanie lanom dalo zabrať

Pravdaže si najmladší milovníci prírody aj tento raz prišli na svoje, keď profesor biológie Ján Krasnec oznámil, že nasledujú športové hry. Najprv usporiadali súťaž v preťahovaní lanom a potom aj v behu s basketbalovou loptou.

V krásnom slnečnom počasí chutili šťavy a minerálka, ako i múčniky a chrumky. Všetci odišli domov s príjemným pocitom aspoň krátkeho splynutia s prírodou. Ako aj s odkazom, aby sa starali o životné prostredie a s predsavzatím, že v tomto zmysle budú vplývať aj na svojich spoluobčanov.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs