Zo staropazovského lokálneho parlamentu

18.sep 2018

Zo staropazovského lokálneho parlamentu

Dnes bolo prvé riadne jesenné zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova, bez ohľadu na to, že je podľa kalendára ešte stále leto. Konalo sa vo veľkej obecnej zasadačke tzv. Bielej budovy. Výborníci na zasadnutí väčšinou hlasov schválili kompletný rokovací program.

Pozostával z 20. bodov a mnohé sa vzťahovali na opravné rozpočty finančných plánov za rok 2018 viacerých ustanovizní a miestnych spoločenstiev z územia Staropazovskej obce.

Schválili opravné rozpočty finančných plánov Strediska pre kultúru Stará Pazova, Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova, Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, Turistickej organizácie Obce Stará Pazova, Červeného kríža Stará Pazova, PU Poletarac Stará Pazova, PU Radost Nové Bánovce a niekoľkých miestnych spoločenstiev – Nové Bánovce, Staré Bánovce, Golubince, Stará Pazova a Vojka.

Tieto opravné rozpočty finančných plánov uvedených ustanovizní a miestnych spoločenstiev sú zladené s opravným rozpočtom Obce Stará Pazova, ktorý výborníci tohto lokálneho parlamentu schválili v júli.

Vzhľadom na veľký počet potenciálnych investorov v obci, zelené svetlo na 32. schôdzi dostalo i rozhodnutie o vypracovaní Plánu dôkladnej regulácie centrálnej pracovnej zóny Obce Stará Pazova. Verejný urbanistický podnik Urbanizam Stará Pazova v nadchádzajúcom období ho má vypracovať a ďalší navrhnutý rozvoj centrálnej pracovnej zóny sa potom opäť nájde pred výborníkmi staropazovského lokálneho parlamentu.

Na základe rozhodnutia mandátovo-administratívnej komisie prísahu zložil i nový výborník ZO Stará Pazova. Namiesto Dr. Snežany Tabakovićovej, ktorá bola vymenovaná za úradujúcu riaditeľku DZ Dr. Jovana Jovanovića Zmaja v Starej Pazove a preto podala demisiu na miesto výborníčky, novým výborníkom sa stal Mihailo Jarić (1974) ekonóm z Novej Pazovy, ináč z Volebnej listiny Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí.  

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs