Stará Pazova: Sto podnikateľov dostalo 50 tisíc dinárov

12.sep 2018

Stará Pazova: Sto podnikateľov dostalo 50 tisíc dinárov

V Starej Pazove dnes podpísali a odovzdali zmluvy podnikateľom, ktorí splnili podmienky verejného súbehu Obce Stará Pazova – na podporu rozvoja podnikateľstva, mikro a malých právnických osôb.

Tohto roku nenávratné prostriedky v hodnote 50-tisíc dinárov udelili 100 podnikateľom z územia obce. Celková hodnota súbehu vynášala 5 miliónov dinárov.

Slávnostného podpisovania a udeľovania zmlúv sa zúčastnili Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, Milan Beara, námestník predsedu obce, a Suzana Ilićová, náčelníčka Oddelenia pre hospodárstvo Obce Stará Pazova.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs