8. Literárne stretnutie spolkov žien v Pivnici

10.sep 2018

8. Literárne stretnutie spolkov žien v Pivnici

Tradičné stretnutie predstaviteliek slovenských spolkov žien, ktoré majú afinitu k písaniu, prebiehalo včera v sieni SKUS Pivnica v Pivnici. Na 8. Literárnom stretnutí účastníčky a hostky privítali Anna Valášeková, predsedníčka Spolku pivnických žien, a Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien.

Kým hostiteľka a iniciátorka tohto podujatia A. Valášeková zdôraznila význam týchto spomienkových zápisov, predsedníčka V. Miškovicová upozornila, že je aktívnych členiek v spolkoch žien stále menej a vyzvala na angažovanie sa aj do práce Matice.

Pekný záujem o tradičné podujatie žien v Pivnici

Cieľom tohto podujatia je podporovať literárne snahy členiek spolkov žien, ktoré nemajú inú príležitosť verejne zdieľať svoje spomienkové i poetické texty. Prihlásené texty môžu byť v autentickom nárečí. Avšak okrem pivnického a kulpínskeho nárečia, kde tu niektorých ďalších ustálených dedinských termínov, hlavne sme počuli texty v spisovnej slovenčine. Aj preto, lebo sú viaceré účastníčky osvetové pracovníčky alebo učiteľky vo výslužbe.

Pre včerajší literárny večierok svoje prevažne spomienkové príspevky, najčastejšie žartovne ladené, pripravili: Katarína Arňašová a Zuzana Hmiráková (Báčsky Petrovec), Anna Tkáčová a Anna Hruškárová (Hložany), Zuzana Čížiková a Zuzana Valentová (Kovačica), Jarmila Dorčová, ktorej text čítala dcéra Viera Dorčová-Babiaková, a Nataša Zimanová (Kulpín), Anna Hrnčiarová (Laliť), Anna Koleková a Ruženka Šimoniová (Selenča), Katarína Ušiaková a Jaroslava Širková (Silbaš), Alžbeta Séčová, ktorej text prečítala vnučka Daniela Durgalová, a Miluška Belániová (Pivnica). 

Nechýbala výstava ručných prác

Organizátorov teší, že pribúdajú aj nové tváre a mená. Ani tohto roku v programe nevystala veselá scénka na text Anny Valášekovej, ľudové piesne v podaní speváckej skupiny pivnického spolku žien, tiež primeraný a aktuálny monológ. Podujatie znovu obohatila sprievodná výstava výšiviek, ďalších ručných prác a sladkých lahôdok. A všetkých hostí si domáci uctili aj chutnou večerou a zákuskom.

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs