Honorárny konzul SR v Keni – nadšený projektom Trnavskej univerzity

25.feb 2013

Chris Modigell obdaroval rozvojový projekt Trnavskej univerzity v Keni

Koncom februára 2013 sa slovenský tím expertiek – Dr. Zuzana Kráľová a Dr. Božena Baluchová stretli na pôde Leopard beach resort s majiteľom tohto kenského turistického areálu: Chrisom Modigellom. Nešlo o náhodu. Pán Modigell je už viac ako desať rokov honorárny konzul Slovenskej republiky v Keni a rozhodol sa tento slovenský projekt finančne podporiť.

Slovenské rozvojové pracovníčky sa snažili počas koncofebruárového stretnutia získať od človeka, ktorý polovicu svojho života žije a pracuje v Keni, informácie ohľadom bezpečnosti počas volieb (4. marca). Pán Modigell expertky Trnavskej univerzity ubezpečil, že je v záujme celej krajiny, aby sa povolebné násilie spred 5 rokov nezopakovalo. „Ľudia sú vo svojich obydliach edukovaní, ako voliť a ako zachovať pokoj aj po vyhlásení výsledkov – po vymenovaní nového prezidenta, ako aj zástupcov jednotlivých samospráv. Komunita by násilím ublížila predovšetkým sama sebe.” Keďže Modigell Keňu miluje, dúfa, že výsledky volieb posunú celú východoafrickú krajinu k väčšej sociálnej, ekonomickej i politickej stabilite – smerom k naplneniu Vízie 2030.

Meranie údajov podvyživených detí v dištrikte Kwale

Slovensko-kenská rozvojová spolupráca

Pre Slovensko je Keňa (spolu s Južným Sudánom) jednou z prioritných krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Vďaka finančným prostriedkom zo štátneho rozpočtu (cez podporný program SlovakAid) na území tejto východoafrickej krajiny realizuje kvalitné projekty efektívnej rozvojovej spolupráce niekoľko slovenských mimovládok aj univerzity – zamerané na vzdelávanie, budovanie kapacít v komunite, potravinovú bezpečnosť a podporu lokálneho farmárstva, či zdravotnú starostlivosť. Pána Modigella zaujala prezentácia projektu Trnavskej univerzity, ktorého napredovanie mu predstavili práve slovenské terénne pracovníčky: Dr. Kráľová, ktorá pôsobí na tomto projekte už 10 mesiacov, a Dr. Baluchová, ktorá v uplynulých dňoch doplnila tím.

Trnavská univerzita (jej Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce) realizuje svoje rozvojové aktivity v dištrikte Kwale už niekoľko rokov, momentálne v rámci projektu s názvom: Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvýživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale, financovaného z prostriedkov SlovakAid. V areále Kwale district hospital bolo postavané hlavné nutričné centrum v Kwale a zariadené boli aj dve vidiecke centrá (v Tiwi i Mkongani), ktoré sú veľkým prínosom pre komunitu a znižovanie podvýživy v tejto ľudnatej pobrežnej oblasti. V rámci projektu Trnavskej univerzity bola v kwalskej nemocnici takisto vybudovaná a zariadená knižnica, kde postupne pribúdajú knihy z oblasti výživy a riešenia podvýživy, komunitného rozvoja, medicíny a zdravotnej starostlivosti.

Monitoring podvyživených detí a matiek v nutričnom centre v Tiwi

Dar honorárneho konzula pre nutričné centrum

Nová posila tímu, Dr. Božena Baluchová uvádza, že najdôležitejšie pre trvalú udržateľnosť projektu (aj po odchode slovenských rozvojových pracovníčok z Kene) je budovanie kapacít v lokálnej komunite: „Vďaka tomuto projektu bolo vyškolených slovenskými expertmi 50 lokálnych ľudí – títo komunitní zdravotní pracovníci a pracovníčky majú teraz v jednotlivých nutričných centrách na starosti príjem detí a matiek do programu, ich každotýždenný monitoring, distribúciu kaše a fazule konkrétnym klientkám, ako aj prednášky pre matky (o správnom kojení, príprave stravy, vhodnej výžive či hygiene).“ Takto možno prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu stoviek matiek i detí, no najmä k znižovaniu detskej úmrtnosti (čím sa napĺňa minimálne jeden z Miléniových rozvojových cieľov, k čomu sa na pôde OSN v roku 2000 zaviazalo takmer dvesto krajín).

Chris Modigell bol napredovaním slovenského rozvojového projektu v Keni nadšený. Preto sa rozhodol myšlienku podporiť a slovenským expertkám počas návštevy odovzdal šek v hodnote 30 000 kenských šilingov (okolo 300 eur). Tie budú pravdepodobne použité na nákup nových špecializovaných kníh do knižnice, aby sa v nej mohli vzdelávať nielen komunitní zdravotní pracovníci a pracovníčky, ale aj celý personál kwalskej nemocnice. Takto je zabezpečené vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o podvýžive v celom regióne.

FZaSP TrUni,

Foto: Božena Baluchová, Esther Malanga

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs