Hravá dielňa kreativity

14.mar 2013

V ústrety sviatku všetkých žien – 8. marca  v Predškolskej ustanovizni Včielka v oddelení v Kulpíne  bolo rušno a veselo. Škôlkári staršej skupiny celodenného pobytu so svojimi vychovávateľkami Katarínou Kolárovou a Alexandrou Pucovskou si medzi seba pozvali rodičov. Usporiadali si spoločnú kreatívnu dielňu.

Spoločnými salami sa práca darila ostošesť: z tvorivého ovzdušia dielne v kulpínskej škôlke

Kulpínske ratolesti boli hrdé, že majú pri sebe v škôlke maminku, starkú alebo tetku. Vychovávateľky najprv navrhli na začiatok zahrať peknú hru do ktorej boli zapojení všetci spoločne. Nasledovala práca v kreatívnej dielni deti spolu s rodičmi. Základným materiálom s ktorým tvorili boli pestrofarebné vrchnáky z plastických fliaš.

– Vrchnáky nám priniesli ešte skorej rodičia, keď sme ich o to poprosili. Doma ich považujeme za odpad a tu v škôlke sa dajú využiť na rôzne spôsoby, o čom sme sa my vychovávateľky dozvedeli aj na   seminároch. My sme ich využili tak, že sa deti s nimi hrávali rôzne hry a teraz sme ich zaradili ako ekologický material na výrobu kreatívnych prác, – vysvetlila vedúca vychovávateľka Alexandra Pucovská.

Škôlkári za pomoci starších účastníkov dielňe najprv na tvrdý kartón zalepili farebnú papierovú podlohu a potom si z vrchnákov lepili na podlohu rôzne tvary: kvety, domčeky, autíčka a tomu podobné. Na dôvažok všetko to skrášlili dokresľovaním detailov rôznofarebnými fixkami. Každá zo spoločne vytvorených prác bola pestrá, kreatívna a páčivá. A práve preto, že na ich výrobu bol použitý odpadový material plánujú ich vo svojej škôlke vystavovovať v ekologickom kútiku.

Podobné tvorivé a kreatívne dielne si v kulpínskej škôlke usporadúvajú nikoľkokrát počas školského roka. Deti majú z toho nesmiernu radosť. Sú to vzácne chvíle, ktorých je v dnešnej uponáhľanej dobe, keď sú rodičia zaneprázdnení, čoraz menej.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs