O informovaní v menšinových jazykoch a možnostiach skvalitnenia dôležitej práce na ceste Srbska do EÚ

1.mar 2017

O informovaní v menšinových jazykoch a možnostiach skvalitnenia dôležitej práce na ceste Srbska do EÚ

Informovanie v menšinových jazykoch v Srbsku v kontexte európskych integrácií s prízvukom na kapitolu 23 bolo témou včerajšej konzultačnej schôdze v Novom Sade.

K prvým správam o Akčnom pláne sa v rámci dvoch sesií vyjadrili zástupcovia vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako i predstavitelia národnostných rád a menšinových médií. S cieľom poukázať na doterajšie aktivity a na možnosti skvalitnenia dôležitej práce na ceste Srbska do Európskej únie.

Foto: J. Bartoš

Foto: J. Bartoš

Účastníci podujatia, ktoré usporiadala Vojvodinská iniciatíva pre EÚ sa uzhodli, že je potrebný spoločný nástup pri príprave Akčného plánu a teda i výraznejšie zapojenie národnostných rád národnostných menšín. Debata naznačila rozdielne ponímanie doterajšej práce na príprave Akčného plánu. Kým z hľadiska zástupcov štátnych inštitúcií všetko plynie prevažne hladko, z fókusu predstaviteľov mimovládneho úseku odzneli mienky, že menšiny pri jeho prípravách doteraz neboli nadostač zapojené.

Z výkladov viacerých účastníkov včerajšieho podujatia vyplynuli aj niektoré (inak už známe) skutočnosti: príslušníci národnostných spoločenstiev v Srbsku po nedávnej privatizácii zostali bez viacerých médií, predovšetkým lokálnych rozhlasov. Financovanie – a samým tým aj fungovanie – médií, ktoré zatiaľ obstali je tiež vo väčšine prípadov problematické, podobne ako sloboda novinárskeho prejavu. Tieto a iné skutočnosti, ako bolo povedané, môžu ovplyvniť dynamiku prístupových rokovaní v pozorovanej oblasti.

Dve sesie o menšinovom informovaní 

Menšinové informovanie v procese európskych integrácií znel názov prvej sesie. K téme hovorili piati úvodnikári: Ljiljana Breberina v mene Mediálneho oddelenia Misie OBSE v Srbsku; Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostenj menšiny; Violeta Ćorićová, náčelníčka oddelenia Ochrancu občanov pre práva národnostných menšín; Vlado Radulović, radca v Kancelárii pre ľudské a menšinové práva vlády Srbskej republiky a Zsuzsana Szerencsésová, mediálna expertka.

Foto: J. Bartoš

Foto: J. Bartoš

V rámci druhej sesie s názvom Menšinové informovanie v doterajšom procese rokovaní s EÚ – realizácia akčných plánov odzneli štyri úvodné výklady. K početným prítomným, medzi ktorými boli prevažne členovia národnostných rád, menšinových ustanovizní a médií, sa prihovorili: Milan Antonijević (YUCOM), koordinátor pracovnej skupiny Národného konventu o EÚ pre kapitolu 23; Slobodan Arežina, člen rokovacieho tímu Srbska pre kapitolu 10; Petar Žmah (Občianske iniciatívy), člen medziúsekovej skupiny Národného konventu o EÚ pre slobodu vyjadrovania a médiá (kapitoly 5, 8, 10, 23, 28, 32) a Vladimíra Dorčová Valtnerová, zodpovedná redaktorka týždenníka Hlas ľudu.

Kompletný program konzultačnej schôdze na pôde Media centra Vojvodiny moderoval predseda Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny Nedim Sejdinović.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs