Spolok petrovských žien nápomocný pri každej príležitosti

1.mar 2017

Spolok petrovských žien nápomocný pri každej príležitosti

dsc_0518_resizeDnes večer Spolok petrovských žien prichystal a zrealizoval výročné zasadnutie spolkového zhromaždenia.

Na úvod tohto slávnostného zasadnutia zaspievala spolková spevácka skupina Petrovčanky s harmonikovým sprievodom Zdenka Makovníka.

Členky SPŽ ako v minulých rokoch tak aj vlani nechýbali takmer ani pri jednom spoločenskom, humanitárnom alebo inom podujatí v osade, ba aj v širšom regióne.

 

Činnosť v roku 2016

dsc_0525_resizePetrovské ženy vo svojom „opise spolkovej práce“ vlani mali aj spoluprácu medzi prostrediami, kultúrne sa prejaviť programami, vzdelávať sa, prezentovať etnografické výstavy. Tiež nezanevrieť na družby s inými spolkami, na spev, zábavy, čajanky a iné podujatia, či verejné prezentácie. Všetky tie aktivity sa pokúsila v správe o vlaňajšej činnosti zhrnúť do jedného celku predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská.

 

Pamätná doska

Ani tohtoročná činnosť petrovských žien neochabne. Vo svojej práci budú pokračovať v zachodených chodníčkoch, ale chystajú aj niečo nové. Na zasadnutí podporili iniciatívu položiť pamätnú dosku na dom Adely Greisingerovej, niekdajšej dlhoročnej predsedníčky ženského združenia v Petrovci. Tým skôr, že tohto roku je 150. výročie od jej narodenia.

dsc_0550_resizeVýročné zhromaždenie spolkárky využili aj na to, aby udelil i spolkové ocenenia. Čestné členstvo sa dostalo Kataríne Arňašovej. Diplom za dlhoročnú činnosť získali Katarína HlaváčováZuzana Víziová. Spolok pri tejto príležitosti získal aj pekný darček – krojovanú bábiku od Želmíry Legíňovej.

dsc_0532_resizeNa aktivity petrovských žien je právom hrdé aj širšie prostredie. Slovami to potvrdili aj predstavitelia lokálnej moci Srđan SimićJán Rybovič, ako aj matičiari v čele s Katarínou Melegovou-Melichovou. Tiež sesterské organizácie v Hložanoch a Kulpíne, za ktoré sa prihovorili predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera MiškovicováKatarína Zorňanová. Zasadnutie svojou prítomnosťou poctili aj miestny evanjelický farár Ján Vida a predsedovia petrovských spolkárov, poľnohospodárov, výtvarníkov a požiarnikov.

Zasadnutie zhromaždenia SPŽ úspešne viedla podpredsedníčka spolku Drahotína Dorčová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs