Jarná sejba drahšia a komplikovanejšia

10.mar 2016

Jarná sejba drahšia a komplikovanejšia

Pestovatelia, ktorí sa aj v tomto roku rozhodli posiať cukrovú repu, sú už pripravení naštartovať traktory a vyraziť do chotára. V závisloti od počasia, v týchto dňoch už budú môcť začať so sejbou. Počasie je typické jarné s početnými zrážkami, čo určite bude prerušovať priebeh sejby. Vzhľadom na veľmi miernu zimu určite budú problémy s nadmernou zaburinenosťou na pestovateľských plochách, takže aplikácia preemergentých herbicídov by mala byť efektívna a následný tlak burín nižší.

repa

Za jednu tonu cukrovej repy cukrovary v tomto roku ponúkajú 35 eur

V minulom roku sa cukrová repa v Srbsku pestovala iba na 40 000 hektároch, čo boli za posledných pätnásť rokov najmenšie plochy pod touto plodinou. Podľa odhadu odborníkov sa v tomto roku cukrová repa bude pestovať na väčších plochách – asi na 50 000 až 60 000 hektároch.

Niektoré cukrovary svojim kooperantom už ponúkli aj výkupnú cenu – za jednu tonu cukrovej repy 35 eur. V minulom roku sa tejto poľnohospodárskej plodine nedarilo. Veľmi rozšírená bola cerkospóra, ktorá drasticky znížila výnosy.

Odborníci z poľnohosodárskych odborných služieb odporúčajú pestovateľom, aby dodržiavali správnu agrotechniku, stále pozorovali svoje porasty pod cukrovou repou a včas zakročili proti tejto nebezpečnej chorobe.

V závislosti od poveternostných podmienok (ak bude aj naďalej pomerne teplo vzhľadom na toto ročné obdobie) koncom marca by sa podľa odborníkov už mohla začať siať aj slnečnica. Aj v tomto roku bude približne na rovnakých plochách ako v roku minulom, asi na 180 000 až 190 000 hektároch.

Výkupná cena sa ešte nevie, ale je jasné, že na ňu budú vplývať aj veľké svetové zásoby tejto olejniny. Ostatné poľnohospodárske plodiny by mali byť posiate na týchto výmerách: kukurica na 1,1 milióna hektároch, sója na 180 000 ha, tabak na 6 000 ha, zelenina na 250 000 ha, krmoviny na 240 000 ha.

Už “tradične”, aj táto jarná sejba na takmer dvoch miliónoch hektároch bude drahšia (asi o 20 %) a zložitejšia pri porovnaní s predchádzajúcimi, najmä kvôli drahším ochranným prípravkom a hnojivám. Podľa predbežných výpočtov odborníkov, na osiatie jedného hektára kukurice bude potrebných 480 eur, slnečnice 430, sóje 440 a cukrovej repy 470 eur. Podľa ich názoru, mali by sme pestovať menej pšenice a viac profitabilných kultúr.

Začiatok jarnej sejby závisí od aktuálnej teploty pôdy. Podľa názoru meteorológov jarná sejba môže začať v polovici marca, pretože podľa terajšej situácie, teplota pôdy v orničnej vrstve by mala byť v tom čase potrebných osem stupňov.

Ľubica Sýkorová

 

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs