V Kovačici schválili prvú kandidačnú listinu

10.mar 2016

V Kovačici schválili prvú kandidačnú listinu

V obci Kovačica včera večer schválili prvú volebnú listinu pre voľbu členov do obecného zhromaždenia.

Obecná volebná komisia v čele so Živkom Matejićom v stredu 9. marca schválila kandidačnú listinu číslo 1 Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí. Nositeľom listiny je Emil Jonáš z Kovačice.

Očakáva sa, že dnes predvečerom druhú listinu odovzdá Demokratická strana.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs