V Plandišti ďalšia volebná listina – Skupina občanov My môžeme Zoran Vorkapić

10.mar 2016

V Plandišti ďalšia volebná listina – Skupina občanov My môžeme Zoran Vorkapić

Obecná volebná komisia obce Plandište včera schválila volebnú listinu Skupina občanov My môžeme Zoran Vorkapić (Grupa građana Mi možemo Zoran Vorkapić).

Na listine sa nachádzajú 23 kandidáti.

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=652991618172685&id=651422208329626″ bottom=”30″]

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs