Termín nový a vhodný

10.mar 2016

Termín nový a vhodný

Približne tridsať udalostí, okolo dve tisíce účastníkov, účasť predstaviteľov pätnástich krajín. Je to základný rámec Medzinárodných dní energetiky a investícií prebiehajúcich dnes a zajtra v Master stredisku Novosadského veľtrhu.

Pokrajinský tajomník Nenad Stanković

Pokrajinský tajomník Nenad Stanković

Otvorili ich pol roka po poslednom podujatí tohto druhu, niekoľko dní po 5. marci – Svetovom dni energetickej účinnosti, teda v tej pravej chvíli. Lebo, onedlho je tu jar, začína sa aj sezóna stavebných prác, v ktorej možno dosiahnuť nemalé energetické úspory. K trom doterajším organizátorom: Pokrajinskému sekretariátu pre energetiku a minerálne suroviny, Novosadskému veľtrhu ako hostiteľovi a CEDEF, v tomto roku pribudol usporiadateľ ďalší: Color press skupina. Mestom partnerom je Nový Sad, mestom priateľom Zreňanin.

Vítajúc účastníkov podujatia generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković podotkol, že je úlohou veľtrhu zoskupiť odborníkov, hospodárstvo a lokálne prostredia s cieľom poukázať na najnovšie trendy v danej oblasti. Podotkol, že veľtrh vlani usporil 25 % elektrickej energie a 20 % vody a že sa plánuje viac opierať o využívanie solárnej energie. Veľtrh úradne otvoril pokrajinský tajomník pre energetiku Nenad Stanković. Vyzdvihol význam troch projektov: Štúdie o geotermálnych potenciáloch APV, ďalšej, ktorá sa zaoberá zberom, uskladnením a spracovaním kukuričného šúštia ako základu biopaliva. Tretím je softvér na automatickú kategorizáciu objektov na základe kritérií energetickej účinnosti.

Zo slávnostnej plenárky

Zo slávnostnej plenárky

Ústredným podujatím prvého dňa bola slávnostná plenárna konferencia menom Energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie vo funkcii rozvoja a investovania, s dôrazom na energetiku, stavebníctvo a ekológiu.

Väčší záujem ako vlani

Väčší záujem ako vlani

Najdôležitejšou udalosťou je piatková regionálna konferencia na tému Energetické perspektívy a skúšky, na ktorej účinkujú tak predstavitelia vlády Srbska, ako aj medzinárodných organizácií. Koná sa I celý rad tematických konferencií a panelov: o vode a investíciách, energii z obnoviteľných zdrojov, technológiách budúcnosti, energetickej účinnosti v praxi…

Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs