V Kovačici ďalšia volebná listina – DEMOKRATICKÁ STRANA

11.mar 2016

V Kovačici ďalšia volebná listina – DEMOKRATICKÁ STRANA

Foto: facebook

Foto: Facebook

Okrem kandidačnej listiny 1 Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí, ktorú tvoria členovia Srbskej pokrokovej strany (SNS) spolu s koaličnými partnermi Sociál-demokratickej strany (SDP) a strany Slováci vpred! (SV), včera večer v Kovačici Obecnej volebnej komisii svoju listinu odovzdali aj členovia Obecného výboru Demokratickej strany (DS).

Listinu Demokratickej strany, na ktorej sa nachádza 39 kandidátov, podporilo 1230 občanov. Nositeľom listiny je Miroslav Krišan z Kovačice.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs