Báčsky Petrovec: Studňa B-6 a zrušený zákaz pitia vody z vodovodu

21.apr 2016

Báčsky Petrovec: Studňa B-6 a zrušený zákaz pitia vody z vodovodu

DSCF4112Predvolebná kampaň aj v Obci Báčsky Petrovec vrcholí.

Iba dva dni predtým ako sa uzavrú politické prezentácie a nastane volebné moratórium, Báčsky Petrovec navštívil podpredseda Vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Miroslav Vasin, zároveň i nositeľ listiny Demokratickej strany na pokrajinských voľbách.

Okrem podpredsedu Vlády APV do Petrovca z Nového Sadu pri tejto príležitosti pricestoval aj pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski.

Zraz pokrajinských funkcionárov, funkcionárov Obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom Pavlom Marčokom (nositeľom listiny DS na lokálnej úrovni), ako i niektorých doterajších výborníkov v tejto obci z radov demokratov, ale i niektorých nádejných kandidátov z listiny DS do nového zloženia obecného parlamentu, bol v areáli Vrbary.

Vedľa pomocného ihriska vo Vrbare je umiestnený objekt miestneho vodovodu. Práve ten bol miestom, kam sa zhrnuli domáci a hostia v spoločnosti novinárov a spoločne si prezreli ukončené práce na výstavbe novej studne B-6, ktorá je od začiatku marca napojená na petrovskú vodovodnú sieť.

Studňu do hĺbky 410 metrov vyvŕtal podnik Tehnohidrosfera z Beočina. Hodnotu vykonaných prác krylo 10 295 947 dinárov z pokrajinského rozpočtu a 2,2 milióny dinárov z obecného rozpočtu.

DSCF4129Nová studňa je výdatnejšia ako sa predpokladalo a dáva 24 l vody za sekundu a podľa analýzy je zdravšia ako z hociktorej doteraz vyvŕtanej studne v Petrovci. K tomu jeden liter vody v sebe obsahuje iba 1 z dovolených 10 mikrogramov arzénu.

Vladimír Turan riaditeľ VKP Progres, ktorý riadi petrovským vodovodom, nalial do pohárov vodu z novej studne, aby sa i hostia presvedčili o tom, akú vodu v súčasnosti pijú Petrovčania.

Studňa B-6 by mala zabezpečovať zdravšiu vodu od tej akú doterajšie studne v Petrovci dávajú a po získaní ďalšej prajnej mesačnej analýzy vody, od dnes sa ruší zákaz pitia vody z petrovského vodovodu.

Prvotný harmonogram návštevy vojvodinských predákov Obce Báčsky Petrovec zahrnul aj obhliadku prác na výstavbe športovo rekreačných bazénov v Maglići, ale odchod do Maglića na poslednú chvíľu z neznámych dôvodov zrušili.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs