Stará Pazova: Prijatie pre najúspešnejších športovcov

20.apr 2016

Stará Pazova: Prijatie pre najúspešnejších športovcov

Predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović včera usporiadal slávnostné prijatie pre športovcov zo 6 klubov, ktorí postúpili do vyššieho rangu v ligách, v ktorých súťažia.

Spoločná fotografia

Odmenení športovci

Predseda Radinović športovcom vo veľkej  obecnej zasadačke gratuloval na dosiahnutých úspechoch a vyzdvihol, „že Staropazovská obec vyčleňuje značné prostriedky pre rozvoj športu a športovci v kluboch jej to cez výsledky a úspechy aj vďačia tým najkrajším spôsobom“.

Všetky športovkyne okrem ďakovnej listiny dostali aj kytičky kvetov

Športovkyne dostali aj kyticu kvetov

Doložil, že obec aj naďalej bude podporovať činnosť v kluboch a bude sa usilovať, aby podmienky práce v nich boli čím lepšie a prihliadať budú aj na väčšie zapojenie sa mladých ľudí do športových klubov.

Športovcom a vedeniu ich klubov okrem ďakovných listín Đ. Radinović odovzdal aj vaučer v hodnote 100-tisíc dinárov a tentoraz na mini slávnosti ho dostali: Kolkársky klub Jadran Golubince, Basketbalový klub Nová Pazova, Basketbalový klub Dunav Staré Banovce, Mužský hádzanársky klub Jednota Stará Pazova a ženské hadzanárske kluby Mladost Nová Pazova a Omladinac Nové Banovce.

Hodnotný vaučer v rukách predstaviteľa klubu Mladost. Vedľa stoja (zľava) Libuška Lakatošová, Đorđe Radinović a Vebibor Katić

Hodnotný vaučer v rukách predstaviteľa klubu Mladost. Zľava: Libuška Lakatošová, Đorđe Radinović a Velibor Katić

Zhromaždeným športovcom postup do vyššieho rangu súťaženia blahoželali aj Libuška Lakatašová, národná poslankyňa a Velibor Katić, náčelník Oddelenia pre šport a mládež Obce Stará Pazova.

Anna Lešťanová

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs