Nový Sad: Ocenenie Zdenke Valentovej-Belićovej

20.apr 2016

Nový Sad: Ocenenie Zdenke Valentovej-Belićovej

 

Spolok spisovateľov Vojvodiny tohto roku rozhodol, že výročnú cenu za preklad roka udelí našej prekladateľke Zdenke Valentovej-Belićovej, kým cenu za knihu roka udelia básnikovi Nedeljkovi Terzićovi a cenu Miroslava Stribera Irine Hardi-Kovačević.

Odmenu SSV za preklad roka udelili Zdenke Valentovej-Belićovej za preklad zo slovenského jazyka do srbčiny románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) Pavola Rankova (Sezam Book, Belehred), prináša RTV.

V zdôvodnení sa uvádza, že je Z. Valentová-Belićová afirmovanou prekladateľkou zo slovenského do srbského jazyka a opačne. Zvlášť vynikla v prekladoch diel v projekte Sto romana vydavateľa Arhipelag, akými sú knihy Dušana Mitanu (Koniec hry), Stanislava Rákusa (Nenapísaný román), Antona Baláža (Tábor padlých žien), Dušana Dušeka (Zima na ruky).

Laureátom ocenenia udelia na zasadnutí zhromaždenia SSV 27. apríla 2016 v Novom Sade.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs