Komu hlas svoj dať na vojvodinských voľbách 24. apríla?

21.apr 2016

Komu hlas svoj dať na vojvodinských voľbách 24. apríla?

V priamych voľbách do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (väčšinovým systémom) sa v nedeľu 24. apríla môže zúčastniť 1 729 201 občanov s hlasovacím právom, oznámila pokrajinská volebná komisia (ďalej: PVK). Prirodzene, zatiaľ nie je známe, koľkí z nich využijú právo podporiť niektorú z  15 listín politických strán a koalícií.

Menej prirodzené je, že vo víre aktuálnej predvolebnej kampane (v nej sa verbálne oštepy lámu predovšetkým v republikovom ringu) sa politickí predáci viac sústreďujú na osočovanie svojich politických protivníkov. Spočitujú im, čo doteraz pre všeobecné dobro občanov (a, pravdaže, i seba) urobili a čo neurobili, a podstatne menej sa venujú prezentovaniu vlastných politických programov. Zavše síce spomenú svetlé ciele (tie sú najčastejšie v súlade s prianiami cieľových skupín, ktorým sa vo svojich medových prejavoch venujú), ale metódy, akými sa mienia k nim dopracovať, zostávajú predovšetkým v pozlátku ako vianočné salónky.

V každom prípade občania môžu tajným hlasovaním prispieť k voľbe 120 poslancov budúcej zostavy ZAPV na niektorom z 1 785 volebných miest. Pokým roku 2012 na súhrnnej volebnej listine bolo 14 listín politických strán a koalícií, z čoho 4 boli menšinové, v nadchádzajúcich voľbách sa zúčastní 15 listín. Tri z nich VPK uznala ako menšinové a to Zväz vojvodinských Maďarov – István Pasztor, Zelená strana a Srbsko-ruské hnutie – Aleksandar  Đurđev. To by im umožnilo participovať v budúcej zostave ZAPV, aj keby získali menej ako 5-percentnú podporu voličov, koľko inak tvorí volebný cenzus.

Foto: TANJUG / Jaroslav Pap

Foto: TANJUG / Jaroslav Pap

VYHLÁSILI 15 LISTÍN

Voliči budú môcť okrúžkovať číslo pred niektorou z nasledujúcich volebných listín: 1. Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí; 2. Za Vojvodinu práce a vedomostí – Demokratická strana, DSHV (Demokratický zväz Chorvátov Vojvodiny – pozn. aut.), Nová, ZEP (Zelená strana – p. a.) – Zelení – Dr. Bojan Pajtić; 3. Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko – Dragan Marković-Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PPS); 4. Nenad Čanak – Liga sociálnych demokratov Vojvodiny – Zdvihni hlavu!; 5. Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor; 6. Dr. Vojislav Šešelj – Srbská radikálna strana; 7. Dveri – Demokratická strana Srbska – Sanda Rašković-Ivić – Boško Obradović; 8. Boris Tadić – Čedomir Jovanović – Zväz za lepšiu Vojvodinu – Liberálnodemokratická strana, Sociálnodemokratická strana; 9. Národné hnutie Dinara – Drina – Dunav – Tomislav Bokan; 10. Maďarské hnutie za autonómiu – Dr. Tamás Korhecz – VMDK (Demokratický zväz vojvodinských Maďarov – p. a.) – Áron Csonka; 11. Zelená strana, 12. Srbsko-ruské hnutie – Aleksandar Đurđev,  13. Za slobodné Srbsko – Prísažníci – Milica Đurđević, 14. Vojvodinská tolerancia a 15.  Už bolo dosť – Saša Radulović.

Foto: Zhromaždenie AP Vojvodiny

Foto: Zhromaždenie AP Vojvodiny

VŠETKO JE MOŽNÉ…

Viacerí domáci komentátori politických dianí, ba aj časť politických lídrov sa uzhodla, že Srbská pokroková strana vo voľbách do vojvodinského zhromaždenia získa viac poslaneckých mandátov ako v predchádzajúcich voľbách. Na druhej strane znalci politických pomerov, zrejme i na základe toho, čo sa na dne vojvodinskej časti rozbúreného Panónskeho mora naposledy odohráva, pripúšťajú možnosť povolebných koalícií, ktoré doteraz vyznievali ako absolútne nemožné. Len málo je tých, ktorých zaujíma, a ktorí, ako povedzme politológ Boško Kovačević, poukazujú na skutočnosť, že verejnosť nevie, prečo sa vôbec uskutočňujú mimoriadne parlamentné voľby. Podľa jeho názoru Srbská pokroková strana sa fakticky snaží získať kontrolu moci od úrovne miestnych spoločenstiev po Národné zhromaždenie.

Riaditeľ Centra pre regionalizmus v Novom Sade Aleksandar Popov sa nazdáva, že nie je dobre, že sa pokrajinské voľby konajú spolu s republikovými. Poukazuje na to, že v krajinách Európskej únie sa ujala prax, aby sa voľby konali osobitne. V rozhovore pre Vojvodinské prieskumno-analytické centrum (VOICE) podčiarkol, že pokrajinské voľby „nebudú odzrkadlením skutočného cítenia občanov“, keďže sa vojvodinskí voliči „budú rozhodovať na základe kľúčových tém republikovej kampane a nie vo vzťahu k lokálnym a pokrajinským témam“. Mieni, že sú veľké šance na to, aby novú pokrajinskú moc utvorili SNS, Zväz vojvodinských Maďarov a Liga sociálnych demokratov Vojvodiny (!?).

Ani politický analytik Dejan Stanković nevylučuje možnú spoluprácu na úrovni pokrajiny v povolebnom období medzi SNS a LSV. Domnieva sa taktiež, že fókus predvolebnej kampane je na republikovej úrovni, takže je o to ťažšie realizovať lokálnu a pokrajinskú kampaň. Predsa vo Vojvodine pripúšťa o čosi odlišnejšie výsledky než na úrovni Srbska, lebo tu „existujú aj regionálni aktéri a zrejmé sú i odlišné pozície národných strán“.

Foto: www.ekonomskevesti.com

Foto: www.ekonomskevesti.com

KOĽKO TO BUDE STÁŤ

Odporcovia predčasných volieb o. i. poukazujú aj na ich nevyhnutné vysoké náklady. Ako oznámila PVK každému členovi a koordinátorovi pracovného telesa zapojeného do práce volebných telies vo Vojvodine jednorazovo patrí 15 000 din., predsedom a zástupcom volebného výboru v stálom, respektíve v rozšírenom zložení, ktorí boli vymenovaní na návrh podávateľov volebných listín, je určené 32 600 din., plus suma na dane a odvody. Zamestnaným v pokrajinskej správe, ktorí budú zaangažovaní vo volebných aktivitách, patrí po 600 din. Pokrajinská volebná komisia zabezpečuje prostriedky na jednorazovú úhradu 32 600 din. pre každý volebný výbor, pokým jednotlivú sumu na úhradu určí koordinátor pracovného telesa republikovej volebnej komisie. Mimochodom, náklady na obecnej a mestskej úrovni týkajúce sa nasadenia vo volebných aktivitách, tlačenia a doručenia oboznámení, ako i zaobstaranie kancelárskeho materiálu a paliva sú identické s pokrajinskými sadzbami.

Pokiaľ ide o sumy, ktoré do predvolebnej kampane vrazili a v jej finiši ešte len vrazia politické strany, si určite počkáme. Bez naivného nároku na oznámenie politických strán o skutočných výdavkoch a skutočných zdrojoch, z ktorých čerpali nie malé prostriedky. Odpoveď na otázku vysunutú v titulku sa vykľuje 24. apríla alebo čoskoro po tomto dátume. Tá z posledného medzititulku skôr zostane malým, nijako ale sladkým tajomstvom.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs