Nositeľ pokrajinskej listiny DS v Petrovci

6.apr 2016

Nositeľ pokrajinskej listiny DS v Petrovci

Včera podvečer Báčsky Petrovec navštívil podpredseda Vlády APV Miroslav Vasin, zároveň i nositeľ listiny pre pokrajinské voľby za Demokratickú stranu.

Na začiatku obchádzky Petrovca Miroslav Vasin navštívil Rádio Petrovec, kde ho privítala nová majiteľka rádia Jarmila Bohušová, ktorá zastupuje podnik Agroplod z Hložian, ktoré na sklonku minulého roku v procese privatizácie jediný prejavil záujem o kúpu tohto média.

V pokračovaní návštevy pokrajinský funkcionár navštívil aj Spolok petrovských žien, kde ho spolkárky v čele s predsedníčkou Máriou Gašparovskou zoznámili s doterajšími aktivitami tohto združenia a s aktuálnymi etnografickými výstavami, ktoré si spoločne i pozreli.

V spolku žien sa okrem spolkárok zoskupili aj kandidáti z listiny Demokratickej strany na lokálnych voľbách v Obci Báčsky Petrovec.

Na záver návštevy Petrovca Miroslav Vasin v sprievode predsedu obce Pavla Marčoka a ostatnými kandidátmi odišli aj na obhliadku prednedávnom zrekonštruovaného Kultúrneho strediska v Petrovci.

Podpredseda Vlády AP Vojvodiny pri tejto príležitosti oboznámil Petrovčanov, že práve včera pokrajinská administrácia schválila ďalšie 2 milióny dinárov pre projekt zaslaný z tejto obce a týka sa dráh pre cyklistov v Ulici Kulpínskej a v 14. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs