Buďte aj vy pozorovateľmi volieb!

6.apr 2016

Buďte aj vy pozorovateľmi volieb!

Ešte koncom marca niekoľko mimovládnych organizácií zoskupených okolo Koalície pre dozor verejných financií verejnosti prezentovali android aplikáciu pod názvom Posmatrač izbora!, pomocou ktorej sa občania môžu zapojiť do sledovania regulárnosti predvolebnej kampane a kontroly míňania finančných prostriedkov a prihlasovania zneužívanií rôznych druhov.

Zdroj: www.posmatrac-izbora.rs

Zdroj: www.posmatrac-izbora.rs

Očakáva sa, že predvolebná kampaň v plnom prúde bude aktuálna zvlášť v posledných dvoch týždňoch, keďže 9. apríla je posledný deň, kedy je možné prihlásiť kandidačnú listinu pre pokrajinské a lokálne voľby. Potom azda aplikácia Posmatrač izbora! zažije naplno, i keď už teraz vidno, že sa občania aktivovali.

Mapka aktivít znázorňuje miesta, z ktorých prichádzajú informácie. Aplikáciu zatiaľ nepoužívali v podmienečne povedané našich lokálnych samosprávach, no neznamená, že sa občania už teraz nemôžu aktivizovať.

Iba letmý pohľad na prihlásené akcie, plagáty a pod. na stránke Posmatrač Izbora! vidno, že tí, ktorí sú pri moci teraz, sú najviacej zastúpení nielen v tradičných médiách, ale svoju silu medializujú či prezentujú aj lepením veľkého množstva plagátov, organizovanou prepravou sympatizantov a pod.

Softvér vypracovali na to, aby sa aj občania zapojili a stali časťou nacionálnej občianskej kontroly financovania politických aktivít a míňania rozpočtových prostriedkov v kampani v týchto trojitých voľbách.

No url attribute defined!

(Zdroj: Youtube kanál Posmatrač izbora!)

Webová stránka www.posmatrac-izbora.rs je prehľadne koncipovaná a okrem informácií, ktoré zasielajú občania prostredníctvom aplikácie obsahuje aj iné informácie, týkajúce sa volieb.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs