Filmový publicista Štefan Vraštiak mal zásluhy aj pre MSS

6.apr 2016

Filmový publicista Štefan Vraštiak mal zásluhy aj pre MSS

V pondelok 4. apríla 2016 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel filmový publicista, historik a organizátor Štefan Vraštiak, neúnavný propagátor kinematografie na Slovensku, prináša protál Slovenského filmového ústavu.

Štefan Vraštiak (Foto: www.sme.sk)

Štefan Vraštiak (Foto: www.sme.sk)

Niekdajší riaditeľ a dlhoročný pracovník Slovenského filmového ústavu (SFÚ) celý svoj život zasvätil filmu. Za mapovanie bielych miest v dejinách slovenskej kinematografie bol pred tromi rokmi ocenený Cenou ministra kultúry za celoživotný prínos pre slovenskú kinematografiu, uvádza portál SFÚ.

Jednou z najvýznamnejších udalostí v pôsobení Štefana Vraštiaka v kontexte dejín slovenskej kinematografie bolo objavenie originálneho filmu Jánošík z roku 1921 režiséra Jaroslava Siakeľa, ktorý ležal vyše päťdesiat rokov v garáži producenta Jána Závodného v Chicagu.

Vraštiak získal mnohé ocenenia, medzi iným v roku 2013 Cenu ministra kultúry SR za celoživotný prínos pre slovenskú kinematografiu a audiovíziu v oblasti histórie a filmografie a za mapovanie bielych miest z dejín slovenskej kinematografie.

Tento filmový publicista má zásluhy aj pre Maticu slovenskú v Srbsku, lebo zachoval filmy Emila Klobušického nahrávané o aktivitách Matice pred a po Druhej svetovej vojne,  ktoré boli zaradené do filmov o Slovenských národných slávnostiach a o našom prvom filmárovi E. Klobušickom autora Jána Struhára. Sekvencie z filmov ako cenný materiál používa Slovenská redakcia TV Vojvodiny aj teraz.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs