Predstavili slovanské matice v Srbsku

10.mar 2016

Predstavili slovanské matice v Srbsku

DSCF0048

Katarína Melegová-Melichová

Dnes v Matici srbskej v Novom Sade predstavili slovanské matice v Srbsku.

DSCF0051

Anna Medveďová

Prítomní boli čelní ľudia matíc srbskej, slovenskej, rusínskej a bunjevskej, ako i Slaviša Grujić, pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie. Prítomných uvítal prof. Dr. Dragan Stanić, predseda Matice Srbskej.

O matičnej činnosti, ale aj problémoch, s ktorými zápasia, hovorili aj predstaviteľky Matice slovenskej v Srbsku – Katarína Melegová Melichová a Anna Medveďová, predsedníčka Osvetovej komisie.

Ako sa dohodli, problémy, s ktorými zápasia treba zviditeľniť, dať ich na vyššiu úroveň, lebo mienia, že takáto situácia okolo matíc ďalej nemôže pretrvávať. Matice totiž nemajú riešený status. Uzhodli sa, že v budúcnosti budú konať v spoločnom záujme.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs