Schválili listinu Srbskej radikálnej strany

10.mar 2016
Zdroj: N1

Zdroj: N1

Republiková volebná komisia schválila volebnú listinu Srbskej radikálnej strany. Je to štvrtá schválená listina pre parlamentárne voľby.

Listinu SRS komisia najprv odmietla, keďže potvrdenie o volebnom práve jedného z 250 kandidátov bolo staršie, než 6 mesiacov.

Nositeľom listiny je líder SRS Vojislav Šešelj.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs