Jarné upratovanie Petrovca

8.apr 2017

Jarné upratovanie Petrovca

Z iniciatívy Združenia ekológov Zelení Báčsky Petrovec aj tohto roku sa dnes predpoludním uskutočnila akcia pod názvom Jarné upratovanie Petrovca.

Do tejto užitočnej akcie úpravy verejných plôch v Petrovci sa zapojili nielen ekológovia, žiaci základnej školy, ale aj viaceré petrovské spolky a združenia. So sobou k práci priniesli záhradnícke náčinie a postarali sa o to, aby stred osady dostal kultivovanejší vzhľad.

Akcia

K viacerým spolkom sa pripojili aj komunálni pracovníci a predstavitelia lokálnej samosprávy. Tiež aj viacerí aktivisti politických strán. Ako aj ďalší občania Petrovca a viacero mládežníkov.

Okrem stredu osady – parky, okolie Begeja a námestia – aj ihriská vedľa Základnej školy Jána Čajaka potrebovali primeranú pozornosť. A preto sa aj tam hrabalo lístie okolo tribún. Upravovalo sa okolo bežeckej dráhy a samotných ihrísk. Včelári dodatočne upravovali svoj kútik poza Lesíka, kde majú spolkový včelín.

K nastávajúcemu sviatku Veľkej noci táto akcia iste prispeje k lepšiemu výzoru Petrovca. Účastníkov akcie úpravy osady dnes v Petrovci bolo zo 100. Pre týchto dobrovoľníkov prichystali občerstvenie a obed v Lesíku. Patronát nad akciou prevzala lokálna samospráva.

Pre našich čitateľov prinášame fotoreportáž z tejto akcie.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs