Stará Pazova: Oblastná súťaž zo slovenského jazyka

10.apr 2017

Stará Pazova: Oblastná súťaž zo slovenského jazyka

Hostiteľkou oblastnej súťaže zo slovenského jazyka bola včera Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Súťažilo 27 žiakov vyšších ročníkov z troch základných škôl: 17 žiakov ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, 7 žiakov ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku a 3 žiaci ZŠ Jovana Popovića v Suseku.

V kategórii žiakov piateho ročníka prvé tri miesta obsadili: Michaela Hricová (15 bodov) zo Starej Pazovy, Ján Vareca zo Starej Pazovy a Matea Sláviková z Erdevíku (obaja 14 bodov ) a Ema Verešová (13, 5 bodov) zo Starej Pazovy. V kategórii šiestakov boli najúspešnejší: Jana Jašová ( 18,5 bodov), Katarína Gubečková (16 bodov), Lea Kišová a Aňa Gubečková (obe 14,5 bodov) – všetci zo Starej Pazovy.

Najlepšie výsledky spomedzi siedmich siedmakov dosiahli žiaci hostiteľskej školyMária Folťanová (18, 5 bodov), Ela  Balážová  a Vladislav Gubečka ( obaja 17 bodov ) a Sandra Opavská (16, 5 bodov). Na republikovú súťaž postúpila aj Melita Sláviková (14 bodov) z Erdevíku.  V kategórii ôsmakov súťažilo sedem žiakov. Prvé miesto obsadila Valentína Hudecová (18 bodov), druhé miesta  Maja Gedeľovská (15, 5 bodov obe zo Starej Pazovy) a tretie miesto získala Jana Petrusová (15 bodov) z Erdevíku. Na republikovú súťaž z tejto kategórie žiakov postúpila i Laura Hruškárová (14,5 bodov) zo Starej Pazovy.

Pazovských žiakov pripravovali profesorky Katarína Topoľská a Jarmilka Dolinajová, so žiakmi z Erdevíku pracovala profesorka Ruženka Ďuríková, zatiaľ čo žiakov zo Suseku pripravila Ruženka Kolárová.

Odmeneným žiakom k dosiahnutým úspechom zo slovenského jazyka gratuloval a knižné darčeky z NRSNM odovzdal Janko Havran, riaditeľ staropazovskej základnej školy. Najúspešnejší žiaci siedmich a ôsmich ročníkov, ktorí si včera vyskúšali vedomosti zo slovenčiny, postúpili na republikovú súťaž.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs